Demanen esclarir les irregularitats en les obres de descontaminació de l’embassament de Flix

Català

Cas Acuamed
Demanen esclarir les possibles irregularitats en les obres de descontaminació de l’embassament de Flix i responsabilitats sobre els impactes ambientals d’ERCROS

Ecologistes en Acció demanarà en el proper Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, òrgan al qual pertany la nostra organització, una acció decidida que retiri del subsòl de l’edificis de la fàbrica de Flix els residus tòxics que han quedat, gràcies a la feble normativa de contaminació del sòl a Catalunya.

Ahir es va celebrar al Centre de Lectura de Reus una conferència a la qual van assistir un centenar de persones, sobre el treball de tesi de la Dra. Marta Pujadas en relació a l’activitat de la centenària “Fàbrica de Flix” . L’acte organitzat conjuntament pel Centre de Lectura de Reus i Ecologistes en Acció, va ser presentat pel Quim Besora, President de la Secció de ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre i per Eloi Nolla coordinador de l’acte per part d’Ecologistes en Acció que va fer la presentació dels dos ponents de la Conferència la Dra. Marta Pujadas autora de la tesi i el Dr. Joan Martinez Alier co-director del treball presentat.

A l’acte també va haver lloc per les intervencions del Diputat de la CUP Sergi Saladie i de la diputada de Catalunya si que es pot Hortènsia Grau, tots dos es van comprometre a no deixar l’actuació que s’ha fet al pantà de Flix de la manera que ha quedat i a fer totes aquelles iniciatives parlamentàries que siguin convenients. Va finalitzar l’acte amb la intervenció de dos regidors de Flix presents a la Sala d’actes, els quals van demanar organitzar un acte com el d’ahir a Flix, a la qual cosa tant els ponents com l’organització vam accedir.

La Dra. Pujadas va fer una exposició del seu treball de recerca amb 25 diapositives que van repassar la Historia de “La Fàbrica” des dels seus inicis l’any 1897 fins als nostres dies . Cal destacar de la seva intervenció les possibles implicacions polítiques a lo llarg de tots aquests anys que han permès a l’Electroquímica de Flix actuar impunement d’una forma activa en la contaminació del riu, però sobretot i amb les seves paraules el que cal remarcar en aquests moments és com queda la situació de la “Fàbrica”: “La detenció de la cúpula d’ACUAMED ha deixat el projecte d’extracció dels llots del pantà aturat . S’han extret només una part dels fangs però l’aigua contaminada continua dins del recinte de palplanxes. S’ha posat de manifest certes irregularitats durant les obres d’extracció dels fangs que poden incidir en la salut dels treballadors”.

El projecte tècnic preveia el tractament d’entre un 10 i un 20% dels fangs però la realitat és que les obres només han afectat un 6%. Que ha entrat realment al Racó de la Pubilla que és on es dipositaven?

Finalment el subsòl acumula tòxics que romandran sense tractar per la feble normativa de contaminació del sol a Catalunya, és en aquest sentit que Ecologistes en Acció demanarà en la pròxima reunió del Consell de Direcció de L’Agència de Residus de Catalunya , òrgan de direcció del qual forma part , una actuació decidida de l’ARC per solucionar el problema dels residus tòxics del subsòl de la Fàbrica. L’Administració catalana de cap manera pot inhibir-se d’un problema que afecta una part del País.

Les conclusions de la presentació són que:

  • L’Empresa ja ha anunciat que no farà el canvi de tecnologia de membrana i per tant marxa d’ací a poc temps de Flix.
  • La Generalitat continua sense resoldre l’expedient de Sòls contaminats i sembla voler inhibir-se del problema generat quan hauria de vetllar perquè l’empresa assumeixi els costos que resten de tot el procés i que d’altra manera hauran d’assumir els contribuents.
  • S’evidencia la responsabilitat d’ERCROS i es demostra la tolerància institucional en tot el procés de contaminació.

Els arguments ambientals han estat insuficientment considerats en tota la vida activa de “La Fàbrica” d’altra manera no s’hauria arribat a l’actual situació.

El problema ambiental de Flix continua.

++++

Castellano

Caso ACUAMED
Piden esclarecer las posibles irregularidades en las obras de descontaminación del embalse de Flix y responsabilidades sobre los impactos ambientales de ERCROS

Ecologistas en Acción pedirá en el próximo Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, órgano al que pertenece nuestra organización, una acción decidida para que retire del subsuelo de los edificios de la fábrica de Flix los residuos tóxicos que han quedado, gracias a la débil normativa de contaminación del suelo en Cataluña.

Ayer se celebró en el Centro de Lectura de Reus una conferencia a la que asistieron un centenar de personas, sobre el trabajo de tesis de la Dra. Marta Pujadas en relación a la actividad de la centenaria "Fábrica de Flix". El acto organizado conjuntamente por el Centro de Lectura de Reus y Ecologistas en Acción, fue presentado por Quim Besora, Presidente de la Sección de ciencias Sociales, Políticas y Económicas del Centro y por Eloi Nolla coordinador del acto por parte de Ecologistas en Acción que hizo la presentación de los dos ponentes de la Conferencia la Dra. Marta Pujadas autora de la tesis y el Dr. Joan Martinez Alier co-director del trabajo presentado.

También se contaron con las intervenciones del Diputado de la CUP Sergi Saladie y de la Diputada de “Cataluña si que es pot” Hortensia Grau, ambos se comprometieron a no dejar la actuación que se ha hecho en el pantano de Flix de la manera que ha quedado y a impulsar todas aquellas iniciativas parlamentarias que sean convenientes para solucionar el problema. El acto finalizó con la intervención de dos concejales de Flix presentes en la Sala de actos, los cuales pidieron organizar una jornada como la de ayer en Flix, cosa la cual tanto los ponentes como la organización accedieron a realizar .

La Dra. Pujadas hizo una exposición de su trabajo de investigación con 25 diapositivas que repasaron la Historia de "La Fábrica" ​​desde sus inicios en el año 1897 hasta nuestros días. Cabe destacar de su intervención posiblemente las implicaciones políticas a lo largo de todos estos años que han permitido a la Electroquímica de Flix actuar impunemente de una forma activa en la contaminación del río, pero sobre todo y con sus palabras lo que hay que remarcar en estos momentos es como queda la situación de la "Fábrica":

La detención de la cúpula de ACUAMED ha dejado el proyecto de extracción de los lodos del pantano parado. Se han extraído sólo una parte de los mismos pero el agua contaminada sigue dentro del recinto de tablestacas.

Se ha puesto de manifiesto ciertas irregularidades durante las obras de extracción de los lodos que pueden incidir en la salud de los trabajadores.

El proyecto técnico preveía el tratamiento de entre un 10 y un 20% de los lodos pero la realidad es que las obras sólo han afectado a un 6%. Que ha entrado realmente en el Racó de la Pubilla que es donde se depositaban?

Finalmente el subsuelo acumula tóxicos que permanecerán sin tratar por la débil normativa de contaminación del suelo en Cataluña y en este sentido, Ecologistas en Acción pedirá en la próxima reunión del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, órgano del que parte, una actuación decidida de la ARC para solucionar el problema de los residuos tóxicos del subsuelo de la Fábrica. La Administración catalana de ninguna manera puede inhibirse de un problema que afecta a una parte del País.

Las principales conclusiones fueron:

  • La Empresa ya ha anunciado que no hará el cambio de tecnología de membrana y por tanto marcha en breve de Flix.
  • La Generalitat sigue sin resolver el expediente de Suelos contaminados y parece querer inhibirse del problema generado cuando debería velar para que la empresa asuma los costes que restan de todo el proceso y que de otra manera deberán asumir los contribuyentes.
  • Se evidencia la responsabilidad de ERCROS y se demuestra la tolerancia institucional en todo el proceso de contaminación.
  • Los argumentos ambientales han sido insuficientemente considerados en toda la vida activa de "La Fábrica" ​​de otra manera no se hubiera llegado a la actual situación.

El problema ambiental de Flix continúa.