València: Jornada Contaminació per ozó al País Valencià

  Sumario  

 Valencià

Jornada Contaminació per ozó al País Valencià
Dijous 21 de setembre de 2017
Centre de Cultura Contemporània Octubre.
C/ Sant Ferran 12. València.

En els últims anys, la pràctica totalitat de la població espanyola i europea respira aire contaminat, que incompleix els estàndards recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta situació ha sigut posada de manifest per l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) i, a l’Estat espanyol, pels informes anuals sobre la qualitat de l’aire que des de fa una dècada publica Ecologistes en Acció.

Al litoral mediterrani, el contaminant que actualment presenta una major extensió i afecció a la població és l’ozó troposfèric, els nivells del qual estan augmentant en els últims anys, en part per la tendència a l’increment a l’estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor), com a resultat del canvi climàtic.

Durant l’any 2016, en bona part del País Valencià s’han sobrepassat els objectius legals per a la protecció de la salut i per a la protecció de la vegetació, especialment a les comarques de l’interior. Si atenem les recomanacions de l’OMS, la mala qualitat de l’aire és generalitzada en tot el litoral mediterrani, d’Almeria a Girona, incloent-hi les comarques costaneres.

Es tracta d’un problema específic de l’Europa mediterrània, atés que l’ozó “nociu” es forma a l’estiu en la superfície terrestre per l’efecte combinat de la radiació solar i les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV) a partir de la combustió de carbó, petroli o gas en centrals elèctriques, vehicles de motor i calderes urbanes i industrials. Una altra característica particular de la química de l’ozó és que aquest s’acumula a una certa distància de les fonts dels seus precursors, per la qual cosa afecta molt més les zones rurals i periurbanes que les ciutats.

Durant el dia, la brisa del mar arrossega cap a l’interior les emissions de NOx i COV del dens trànsit de les àrees urbanes de Castelló, València i Alacant i d’algunes instal·lacions industrials (centrals tèrmiques, refineries, ceràmiques, cimenteres) i portuàries, de manera que s’activa la formació d’ozó al llarg de la vesprada. A la nit, la brisa de terra torna al mar l’aire contaminat, que l’endemà entra novament pel litoral arrossegant més contaminants i acumulant cada vegada més ozó, en cicles que poden durar una setmana.

Les últimes estimacions de l’AEMA i l’OMS sobre la repercussió sanitària de la contaminació per ozó són molt preocupants. Eleven l’any 2013 fins a 17.000 les morts prematures a Europa, 1.800 d’aquestes a Espanya. L’ozó provoca també importants problemes a la vegetació o bé disminueix el rendiment dels cultius; segons l’AEMA, Itàlia i Espanya són els dos països europeus amb majors danys sobre l’agricultura.

Malgrat el que s’ha exposat, la Generalitat Valenciana incompleix les seues obligacions legals en matèria de prevenció de la contaminació per ozó en renunciar a reduir les emissions del transport i les fonts industrials en el marc d’uns Plans de millora de la qualitat de l’aire obligatoris, que mai ha arribat a elaborar.

En aquest context, Ecologistes en Acció està desenvolupant durant l’estiu de 2017 una campanya de sensibilització sobre els elevats nivells d’ozó, per tal que s’adopten polítiques decidides de reducció dels precursors en el transport i la indústria. La finalitat de la Jornada és, per tant, informar la població del problema i reclamar solucions a les Administracions.

Programa  [1]

17:00 h. Qualitat de l’aire i ozó troposfèric. Miguel Ángel Ceballos, Ecologistes en Acció

17:30 h. Problemàtica de la contaminació per ozó al Mediterrani. José Jaime Diéguez, Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani

18:30 h. Descans

19:00 h. Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut. Amparo Ferrero, Àrea d’Ambient i Salut, Fundació FISABIO

20:00 h. Actuacions enfront de l’ozó troposfèric, què podem fer?

  • Julià Álvaro, Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana
  • Giuseppe Grezzi, regidor Delegat de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València
  • José Manuel Felisi, Plataforma “València per l’Aire”.
  • Carlos Arribas, Ecologistes en Acció

Inscripció:
Pots inscriure’t enviant el teu nom i, si és el cas, l’organització a què pertanys, a airelimpio@ecologistasenaccion.org
L’assistència és lliure fins a completar aforament

Más información: www.ecologistasenaccion.org/ozono


agosto de 2017 :

julio de 2017 | septiembre de 2017Visitantes conectados: 274