Els nostres pobles són massa sorollosos i per exemple a Alzira el mateix Ajuntament ho reconeix en l’informe “Alzira avança”. Les dades publicades mostren com es superen els límits de soroll en la majoria d’àrees residencials, educatives, sanitàries i culturals durant el dia, i encara més durant la nit. Sols les àrees industrials i de serveis, paradoxalment, escapen a la plaga del soroll.

Són xifres realment escandaloses perquè impliquen molèsties i mala qualitat de vida per a quasi tots els ciutadans, especialment en les àrees culturals i sanitàries, que haurien de ser precisament les més respectades.

En altres països europeus açò no ho consentirien però, ací, responsables i ciutadans ho ignoren o obliden, encara que el soroll està directament relacionat amb nombroses malalties: estrés, insomni, nerviosisme, problemes digestius, circulatoris, immunològics, etc. 1 A més, hi ha activitats que necessiten concentració i tranquil·litat per poder ser realitzades adequadament, i els nivells de soroll elevats suposen dificultats afegides; activitats tan importants com l’aprenentatge, l’atenció sanitària, el creixement dels bebés, el descans dels malalts, …

I la font més molesta potser siguen les motos sorolloses, pel soroll alt, inharmònic i extemporani que emeten, doncs poden passar davant de nosaltres a qualsevol hora, tant a les 6 del matí com a les 3 del migdia a les 12 de la nit o a 2 de la nit, i per on passen petardejant molesten a tot el barri. Els motors trucats, els tubs d’escapament especials i els accelerons que forcen massa els motors d’algunes motos emeten uns sorolls massa grans, de 90 dB o més, i ressonen pertot arreu, això quan el nivell acceptable en les zones residencials és de 55 dB.

Hi ha moters sorollosos majors però sovint són joves, de manera que els pares o familiars que els compren les motos i no controlen si circulen correctament, a més de fer-los un mal favor per la gran quantitat d’accidents que solen tindre, també estan actuant incívicament si permeten que els seus joves molesten la gent. I són responsables subsidiaris dels problemes que generen.

Potser en tota la ciutat no hi haja més de 30 moters incívics amb les motos excessivament sorolloses però estan descontrolats i molesten sense necessitat i impunement a la resta de ciutadans i ciutadanes. Hauria de ser fàcil localitzar-los i neutralitzar-los, però a jutjar pel soroll que seguim patint sembla que no s’ha fet. Damunt hi ha zones on fan carreres puntuals o quelcom paregut (Trinidad Redal, Alquenència, Tulell, Pare Pompilio, …) i el soroll dels seus accelerons se sent a 1 km de distància, és a dir, en mitja ciutat.

Per això hem demanat a l’Ajuntament que, igual com s’ha fet recentment en municipis propers, com L’Alcúdia o Alberic 2, faça ací una bona Campanya contra el soroll de les motos. Dita Campanya podria consistir en aquestes actuacions:

  1. Informació als mitjans de comunicació locals i comarcals per explicar que el soroll perjudica significativament la salut, que la font més molesta són precisament les motos sorolloses i que per eixe motiu la llei limita el soroll que emeten.
  2. Paral·lelament i durant un mes pròxim, per exemple el de novembre, fer la revisió gratuïta de totes les motos que vulguen mesurar el seu nivell de soroll quan acceleren.
  3. I a partir d’eixe mes, mesurar ja directament als carrers el soroll que fan totes les motos que circulen per la ciutat i aplicar escrupolosament la llei, amb multes i immobilització dels vehicles que superen els nivells legals admissibles.

En definitiva, poden fer la Campanya així o d’una altra manera, com vulguen, però per favor facen-la i que siga efectiva per acabar ja amb estos sorolls innecessaris, contaminants i patològics. El 99 % dels ciutadans ho agrairem.

  1. Ruido y salud: www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=72b1d2fd-c5e5-4751-b071-8822dfdfdded&groupId=7294824
  2. https://www.levante-emv.com/ribera/2018/09/13/alberic-decidido-poner-coto-ruido/1767044.html