Davant la possibilitat de talls en el gas rus per la guerra d’Ucraïna (i per a pressionar a Rússia seguint els dictats d’Estats Units), la UE ha demanat als estats membres que estalvien i reduïsquen el consum de gas en un 15 %, la meitat a Espanya i Portugal per l’excepció ibèrica. Per això el govern ha aprovat aquestes mesures1, que entren en vigor el 10 d’agost i duraran fins al novembre de 2023 (i probablement més enllà):

 • Regular suaument la climatització, refrigeració a 27 ºC o més als locals públics, comercials i hostalers durant l’estiu i 19 ºC o menys durant l’hivern.
 • Sistema automàtic de tancament de portes per a evitar l’entrada o eixida de calor.
 • Apagar els aparadors durant la nit.
 • Gratuïtat en Renfe dels trens de rodalies, mitja distància i altres entre l’1 de setembre i el 31 de desembre per als usuaris recurrents (més de 16 viatges en 4 mesos).
 • Informar al públic en tots els establiments implicats del perquè d’aquestes mesures.

En general són actuacions de sentit comú que estalvien energia, eviten contaminació en la generació elèctrica i també estalvien diners, tots hauríem de recolzar-les. Els ecologistes les estem demanant des de fa molts anys i és vertaderament lamentable que haja hagut d’esclatar una guerra perquè els governs s’atrevisquen a aplicar-les.

No obstant això, amb elles no serà suficient i al setembre hauran d’afegir-se altres mesures. A més, la guerra no és l’únic problema i per damunt encara tenim l’esgotament dels recursos naturals i l’emergència climàtica, que venen de molt abans i són tan greus que posen en perill tota l’economia, a nosaltres mateixos i a milions d’espècies.

Respecte a l’esgotament inevitable dels recursos, ja hem sobrepassat, per exemple, el peak oil i l’extracció de petroli declina des de fa alguns anys, provocant escassesa de derivats fonamentals com el gasoil que utilitza la maquinària pesada, un problema molt greu perquè aquesta societat és petroli-depenent i no hi ha alternativa immediata; de fet, el cotxe elèctric és una quimera perquè no hi ha minerals suficients per a substituir els 1.400.000.000 milions d’autos que pul·lulen pel món. Per tant, l’única solució real és el decreixement controlat, equitatiu i solidari, però no volen aplicar-la perquè xoca frontalment amb el capitalisme, que no sap funcionar sense créixer contínuament, com el càncer…

I respecte a l’emergència climàtica, baste dir que els últims informes de l’IPCC i el PNUMA2, organismes científics de l’ONU, diuen que el calfament del clima i els fenòmens climàtics extrems s’acceleren perillosament (enguany mateix estem patint més ones de calor que mai) i, després de 43 anys de reunions infructuoses parlant molt i no fent quasi res, només ens queda esta dècada per a canviar a fons, reduint els combustibles fòssils a la meitat per al 2030. Si no ho fem, després resultarà pràcticament impossible solucionar-ho per la fusió dels gels i la tundra i l’acidificació dels oceans, de forma que l’atmosfera anirà calfant-se irreversiblement i pot acabar convertint la superfície de la Terra en un forn invivible a mig camí entre Venus (464 ºC) i Mart (-46 ºC). I concretament Espanya es pot convertir en un desert durant aquest segle3.

Sona rar açò tan apocalíptic, que una simple espècie, insignificant comparada amb tot un planeta, puga destrossar l’equilibri biosfèric i provocar una hecatombe equivalent a la del meteorit que acabà amb els dinosaures, però les proves reunides pels científics ens diuen que anem cap a això. L’atmosfera primitiva era molt diferent de l’actual, estava composta per hidrogen i gasos com metà, amoníac, aigua, i foren éssers vius, cianobacteris, els qui la canviaren radicalment transformant-la en l’actual de nitrogen i oxigen principalment. Doncs bé, en un parell de segles nosaltres estem cremant els combustibles fòssils que la biosfera ha soterrat durant centenars de milions d’anys i estem generant bilions de kg de CO2 i d’altres gasos que calfen l’atmosfera tant que el col·lapse és perfectament possible en un mínim de temps geològic. Els cianobacteris crearen esta atmosfera i els humans estem cremant-la…

Però encara podem evitar-ho si apliquem a fons el decreixement i les alternatives ecològiques. I accidentalment, per la nova i maleïda guerra, les mesures d’estalvi assenyalen el camí, encara que certa gent de poc trellat les critique i ridiculitze; poden ser un bon començament, si les apliquem bé i anem ampliant-les decididament.

Potser la mesura més important siga la gratuïtat dels trens, perquè el major consumidor de petroli i emissor de gasos hivernacle és el sector del transport i el tren de rodalies és una de les millors solucions per a reduir-los; fent-lo gratuït i millorant el servei, pot atraure els usuaris que ha perdut durant els darrers anys i molts més, amb el qual permetria estalviar molta energia i reduir moltes emissions. Després haurien d’afegir-se mesures com aquestes:

 •  Gratuïtat del metro i bus en les ciutats per a descongestionar-les del trànsit motoritzat.
 •  Promoure i prioritzar la mobilitat a peu i en bici de forma àgil i segura dins de les ciutats i entre localitats veïnes (açò, a més d’estalviar, millorarà la salut ambiental i dels ciutadans).
 •  Fomentar el teletreball en aquells sectors que siga possible.
 •  Limitar la velocitat màxima dels autos a 100 km/h per a estalviar fins a un 30 % del combustible. No anunciar on es fiquen els controls de velocitat, és ridícul avisar si realment es vol obligar a complir el límit de velocitat. I explicar-ho bé als conductors.

 • Eliminar els 0’20 €/L de subvenció als combustibles, l’estalvi de combustible baixant els límits de velocitat estalvia molt més diners perquè a 100 km/h el motor consumix un 30 % menys que a 130 km/h com circulen molts per les autovies i per tant gasta un 30 % menys de diners (0’55 €/L menys) per als mateixos km recorreguts.
 •  Deixar de subvencionar el combustible dels avions i prohibir els vols intranacionals que puguen fer-se en tren ràpid o per carretera.
 •  Fomentar el consum dels productes de proximitat, preferentment ecològics.
 • Potenciar l’estalvi i l’eficiència en l’administració, les empreses i els particulars.
 •  Reduir el consum de carns i promoure la dieta mediterrània tradicional, de mínim consum de carn, perquè és la més saludable, salva boscos i aqüífers, evita emissions, etc.
 •  Millorar les estratègies per a generalitzar l’autoconsum fotovoltaic en edificis públics i privats.
 •  Aplicar l’estratègia de les 4R, amb la recollida selectiva a casa, la de matèria orgànica és obligatòria a la Unió Europea i cal aplicar-la ja!
 •  Plantar arbres autòctons pertot arreu, muntanyes erosionades, camps abandonats, carrers pelats, etc.
 •  Millorar la prevenció d’incendis forestals per a evitar-los i apagar-los ràpidament.
 •  Realitzar campanyes d’informació/conscienciació per a explicar-ho bé a tothom i neutralitzar la propaganda de negacionistes i corporacions, que enganyen la població fent-la creure que el consumisme, la velocitat, viatjar molt, menjar molta carn, etc. etc. dóna la felicitat4, mentre ells van destruint el món.
 1. Claves sobre el nuevo plan de ahorro energético: ¿a quién afecta? ¿qué medidas incluye? El País.
 2. El mundo debe reducir las emisiones 7,6 % anual en la próxima década para lograr objetivo de 1,5 ºC. ONU programa para el medio ambiente.
 3. Antonio Turiel (CSIC): «Si la temperatura global aumenta tres grados, en España solo sería habitable la cornisa cantábrica». RTVE.
 4. ¿Nos hace felices el consumo? Climaterra.