Sumari

Català

Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, ia l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest transvasament s’està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.

Incidència ambiental i social del transvasament Siurana-Riudecanyes

Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.

En l’informe també es proposen alternatives tècnicament viables per cobrir les demandes que actualment satisfà l’aigua del transvasament a la zona de Riudecanyes, que no suposen pràcticament obres, i que podrien posar-se en funcionament de manera gairebé immediata.

Es dóna la circumstància que es tracta d’un transvasament entre dues conques hidrogràfiques diferents. La Conca de l’Ebre (el Siurana desemboca a l’Ebre), que depèn del Govern Central, i les Conques Internes de Catalunya, la gestió és competència de la Generalitat de Catalunya. Per això s’ha realitzat la sol·licitud de clausura del transvasament a les dues administracions, amb les que les organitzacions esperen mantenir contacte en els pròxims dies.

El transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra ja obsoleta, de gran impacte ambiental i social, i per a la qual ha alternatives que podrien posar-se en marxa de forma immediata. Així, les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de l’Ebre no veuran les seves accions fins aconseguir la clausura completa i definitiva d’un transvasament propi d’una altra època.