Select Page

Clima (tema) /

 /  El canvi climàtic ja està ací

La sèrie de dades meteorològiques recopilades per l’Observatori Meteorològic de València, que és el més antic de la Comunitat Valenciana i té registres des de 1940, no deixa lloc a dubtes: les temperatures pugen també ací i mostren un creixement accelerat.

Loading