Select Page

Movilidad sostenible (tema) /

 /  Nace Coles sin coches a favor de Madrid Central

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) de centros escolares públicos de los distritos de Centro y Arganzuela, junto a la FAPA Giner de los Ríos, han presentado el manifiesto ‘Coles sin coches.

 /  Agilitzem la via verda!

Les Vies Verdes resulten molt barates i molt beneficioses, perquè desenvolupen sosteniblement el territori i promouen el transport que no contamina ni provoca calfament del clima.

 /  Aire més net, menys al·lèrgies

La potenciació de les al·lèrgies és un dels danys per a la salut causats per la contaminació atmosfèrica, sobretot per les partícules que emeten els vehicles dièsel. Altres contaminants, com l’ozó troposfèric i els òxids de nitrogen, també contribueixen a fer més freqüent i severa aquesta malaltia.

Loading