Valladolid reitera la restricció durant tres dies la circulació d’automòbils per reduir els nivells d’aquest contaminant atmosfèric. Es tracta de l’únic Ajuntament de tot l’Estat que aplica aquesta mesura.

L’augment de les temperatures que afecta a la Península Ibèrica en l’última setmana ha provocat que s’estiguin disparant els nivells d’ozó troposfèric, per efecte de les emissions contaminants del trànsit motoritzat de les principals ciutats i carreteres de l’Estat, del transport marítim i de la producció d’electricitat en centrals tèrmiques pel major ús d’aire condicionat.

En la Comunitat de Madrid, les dues Castelles, Extremadura, l’interior d’Andalusia, Murcia, València i Catalunya, les Illes Balears i la vall de l’Ebre (de Tarragona al País Basc, passant per Aragó) es vénen produint al llarg de l’última setmana nombroses superacions de l’objectiu legal establert per a la protecció de la salut.

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert per la normativa en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de vuit hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies a l’any. En el que portem de primavera i estiu, aquest nombre de superacions ja s’ha aconseguit al mig centenar d’estacions de control de la contaminació, destacant les de Còrdova, Jaén, Víznar (Granada), Tona (Barcelona), Morella (Castelló), Zarra (València), Càceres o El Ataza y Orusco de Tajuña a Madrid.

A més, en els últims dies també s’han registrat diverses superacions del llindar d’informació a la població, establert per la normativa en 180 micrograms per metre cúbic, com a mitjana horària, repartides per Catalunya, la Comunitat de Madrid i Valladolid.

La previsió de la superació del llindar d’informació obliga a les autoritats autonòmiques a advertir a les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, tals com a nens i nenes, persones majors, dones gestants o persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars, que es protegeixin evitant en les hores centrals del dia i al caient de la tarda qualsevol esforç físic i els exercicis a l’aire lliure. També han d’informar sobre la previsió d’evolució de la contaminació, les àrees afectades i la durada de l’episodi.

No obstant això, el mer avís, que en el cas de Valladolid a més s’ha omès, no és suficient per protegir la salut de la població. De fet, segons l’últim informe sobre la qualitat de l’aire publicat per Ecologistes en Acció, els nivells elevats d’ozó troposfèric afecten de manera estructural al 82 % de la població i al 88 % del territori estatal, sent el contaminant més estès i amb major tendència a l’alça a Espanya, per efecte del canvi climàtic.

Davant la persistència de les altes temperatures durant els propers dies, Ecologistes en Acció demanda l’adopció de les mesures necessàries d’urgència per reduir els alts nivells de contaminació. Mesures de limitació del trànsit, principal emissor dels contaminants precursors de l’ozó, per primera vegada adoptades a Espanya per un ajuntament d’una ciutat com Valladolid, que des de demà dissabte i fins al dilluns tancarà el seu centre urbà al trànsit dels automòbils privats dels no residents.

Es tracta d’una mesura pionera inclosa en el pla d’alerta d’aquesta ciutat, ja adoptada amb èxit pel seu ajuntament al juny de 2017 i que no obstant això no estan incorporant altres ciutats afectades pel mateix problema com Còrdova, Granada, Madrid, Murcia, Sevilla o Zaragoza, amb similars problemes en aquests dies.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries.

Per inhalació, provoca un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars. L’OMS estima en 1.600 les defuncions prematures anuals a Espanya produïts com a conseqüència de l’exposició a nivells d’ozó com els registrats aquests dies. L’ozó, a més de para les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.