Disruptors endocrins, efectes sobre la salut i regulació necessària

Presentació de l'Informe Un assumpte tòxic: Com el lobby de la indústria química va bloquejar l'adopció de mesures contra els disruptors endocrins.