Davant de la creixent presència d'aquests vehicles en les ciutats, Ecologistes en Acció ha elaborat un exhaustiu estudi titulat “4×4 = – Planeta”, que demostra l'alta capacitat de destrucció ambiental que tenen aquests vehicles. De l'informe es desprén que si bé els impactes que ocasionen aquests vehicles són comuns a tots els automòbils, el seu grau d'incidència és molt més acusat en els 4×4.

Les dades són demolidores:

Pel que fa a les emissions, la majoria dels models de 4×4 presenten uns nivells d'emissió de CO2 molt elevats, generalment per damunt de la resta de vehicles. Dels 20 models més venuts a l'Estat espanyol l'any 2006, pràcticament tots emeten per damunt dels 200 g de CO2/km (segons Faconauto, la mitjana d'emissions dels vehicles matriculats al 2006 va ser de 152 g/km). En el context actual, en què la contribució del transport al canvi climàtic creix de manera imparable, els 4×4 representen una opció totalment insostenible. A més, i de forma paral·lela, els nivells d'emissió d'altres contaminants atmosfèrics són també més alts, cosa que contribueix a augmentar les afeccions cardiorespiratòries i agreuja la precarietat atmosfèrica de les ciutats.

Tampoc no s'ha de menysprear l'impacte directe d'aquests vehicles en el medi natural, que suposa un fort increment de la pressió sobre entorns que havien sigut poc accessibles. A més, cal subratllar la degradació que s'observa en la xarxa de camins i pistes forestals, que a l'Estat espanyol equival a més de 600.000 km.

PDF - 1.1 MB
Informe “4×4 = – planeta”

L'estudi desmunta la fal·làcia sobre la “seguretat major” dels 4×4. Així, s'aporten dades que qüestionen la major seguretat d'aquests vehicles per als seus ocupants. Per exemple, al 2003, l'Agència de Seguretat de Trànsit d'EUA informava que els tot terrenys bolquen amb més facilitat, i en els accidents per bolcada l'índex de mortalitat dels ocupants era 3 voltes major en els 4×4 que en els turismes . Al mateix temps, s'evidencien unes conseqüències molt més greus en cas de sinistre o atropellament, tant per als ocupants dels vehicles amb què col·lideixen com per als vianants. Així, un altre estudi, dut a terme recentement també als EUA, demostra que un vianant colpejat per un 4×4 de grans dimensions té el doble de possibilitats de morir que un altre atropellat en idèntiques condicions per un turisme de grandària normal.

La causa d'aquesta concentració d'impactes negatius està en la peculiaritat essencial d'aquests vehicles: major volum, major pes i major potència, i, per tant, un major consum d'energia i unes majors emissions. Així, els 4×4 esdevenen la icona de la insostenibilitat motoritzada; és a dir, la punta de llança d'un model de mobilitat basat en l'automòbil, amb múltiples repercussions socials, ambientals i econòmiques tant locals com d'àmbit global.

Ecologistes en Acció considera necessari trencar amb la visió mitificadora que la publicitat utilitza amb l'únic objectiu de vendre un tipus de vehicle totalment innecessari en la ciutat i molt qüestionable en el camp. Així mateix, cal un canvi de percepció sobre els conductors d'aquests vehicles: lluny de ser representants de l'èxit social, no són altra cosa que l'exponent més clar del balafiament dels recursos i de la insolidaritat amb la resta del planeta.

L'informe acaba exposant una sèrie de bones pràctiques i de mesures per a les Administracions, algunes de les quals són específiques per als 4×4.

Nota: Aquest estudi s'emmarca dins d'una campanya d'àmbit europeu que durant els dos pròxims anys desenvoluparà diverses activitats i actes públics per a incrementar la consciència crítica sobre aquest tipus de vehicle. Campanya relacionada, també, amb el procés legislatiu actualment en marxa a la Unió Europea quant a les emissions de CO2 de la nova flota d'automòbils. Ecologistes en Acció considera que la Unió Europea ha d'establir un límit obligatori de 120 g de CO2/km en la nova flota a partir de 2012, de manera que vehicles tan contaminants com els tot terrenys comencen a desaparéixer de les nostres ciutats.

- Per a posar aquest vídeo enla teua web, copia aquest codi: