Actualment tenim en les dues Riberes una única estació mesuradora de qualitat de l’aire, la que està ubicada en la planta de transformació elèctrica d’Iberdrola en la CV-550, km 6’2, fóra del nucli urbà d’Alzira i quasi enmig dels camps. Dita estació analitza 14 paràmetres fisico-químics i publica els seus valors mitjans cada hora en la web de la Conselleria de Medi Ambient, que pots vore clicant ací o buscant per internet «Qualitat aire Alzira».

Hora Solar
NO (µg/m³)
NO2 (µg/m³)
NOx (µg/m³)
SO2 (µg/m³)
CO (mg/m³)
O3 (µg/m³)
Direc. (grados)
Veloc. (m/s)
Temp. (°C)
H.Rel. (% H.R.)
R.Sol. (W/m²)
Pres Precip. (l/m²)
BaP (ng/m³)

Nosaltres respirem uns 8.000 litres d’aire cada dia, 10 quilos en massa, molt més que la quantitat d’aliments o aigua que ingerim. I si l’aire no està net, amb ell respirem els contaminants que l’acompanyen i la nostra salut patix les conseqüències. Per això, igual que es fa amb l’aigua que bevem, per previndre problemes, és necessari i legalment obligatori analitzar l’aire.

Òbviament el que interessa és conèixer el nivell de contaminació existent en la zona, almenys la concentració dels principals agents contaminants, i lo lògic és situar l’estació de mesura en el lloc on major contaminació hi ha. En el nostre cas, ficar-la als afores de la ciutat, al costat dels camps, no sembla massa encertat per conèixer realment la qualitat de l’aire que respirem.
Per altra banda, les dues Riberes són un territori bastant gran i sumem una població prou elevada, 300.000 habitants i molts més en estiu, almenys en les poblacions costaneres, de manera que tampoc sembla raonable ficar ací una sola estació de mesura. Com a referència, València capital en té 8 estacions de mesura, una per cada 100.000 habitants aproximadament. La Ribera Baixa, amb ciutats com Sueca o Cullera, també hauria de tenir una altra estació de mesura de qualitat de l’aire.

Per tot això des de La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció demanem als Ajuntaments esmentats i a la Conselleria de Medi Ambient:

a) Que l’estació mesuradora de qualitat de l’aire situada en Alzira es trasllade a la rodona de les fulles o a la illeta triangular que hi ha a l’entrada de l’Avda. de la Hispanitat, llocs de major contaminació i més a prop dels que vivim ací.
b) Que es fique una nova estació mesuradora de qualitat de l’aire a Cullera o Sueca, en La Ribera Baixa, al lloc més a prop dels habitants i de major contaminació també.

Les dades que s’obtinguen així seran més representatives i ens donaran una idea més encertada de com està l’aire que respirem, i ens permetran protegir millor la salut de tots els riberencs…