Soietxeko kuartela giza beharretara bideratzea eskatzen dute

Bizkaiko hainbat kolektibok*, gaurko egunean zehar, lurraldean dagoen instalazio militarrik handienaren desagerpena exijitu dute, Soietxeko kuartela, eta honek Mungiako udalerrian okupatzen duen lursaila, giza erabilera bat izan dezan eskatzeko kuarteleraino herri-martxa bat egin dute “bota kuartelie eta erein porrue” lelopean.

Soietxeko kuartelera heltzerakoan “Gure agintariak gerrateetara jolasten dute” lemapean, gaur egungo buruzagien arteko elkarrizketa dibertigarri bat antzeztu egin da. Hemen Trump, Urkullu, Defentsako ministra Margarita Robles eta Xeke Arabiarrek eztabaidatzen dute, esanez Soietxeko kuartela gerrateak antolatzeko leku aproposa dela eta Bilboko portua gatazkan dauden herrialdeetara armak esportatzeko ondo datorkiela eta hau guztia euskal erakundeen kalitatezko labelaren seinale dela

Soietxeko kuartel militarraren kontrako ohiko martxan (aurten bere hogeita bederatzigarren edizioa betetzen duena) antolatzaileek adierazi dute “kuartel honetako benetako papera ez da gure segurtasuna babestea, baizik eta sistema kapitalista eta patriarkalaren interesak babestea (nahiz eta hori lortzeko gizartea prekarietate laboralera kondenatu), pentsio duinen bermea sistematikoki ukatzea gizarte-bazterketa sustatu. Bitartean, Soietxe bezalako instalazioak mantentzeko diru publiko izugarria zarrasteltzen da – Estatuaren gastu militarra 33.762’40 milioi eurotara heltzen da – eta inbertsio sozialean, berriz, mozten jarraitzen da

Martxa honekin Soietxeko kuartela moduko azpiegituren desegitea eskatu dute: “Estatu Espainiarrak 17 gerrateetan esku-hartzeaz gain, munduko zazpigarren arma esportatzailea dugu, Yemen eta Siriako biztanleri zibilaren kontra erabiltzen diren armena, adibidez. Mugak militarki blindatzen dituen Gobernu honek, gerrate hauetatik ihes egiten duten pertsonak atzera botatzen ditu eta bitartean diru-laguntzak jasotzen dituen industri armamentistatik onura handiak lortzen ditu, bihurtze prozesu batean inbertitu beharrean.

Arrazoi hauengatik guztiengatik, aipatutako kolektiboek gastu militarrak behar sozialetara bideratzea eskatzen dute, eta azpiegitura militar guztiak desegitea, lursail hauek berregituratuz helburu sozialetarako. “Gure ustean, logikoagoa da – adierazi dute- Uribe-Butroitik gerratea prestatu beharrean, Soietxeko lursailak justizia eta berdintasuna landatzeko erabiltzea eta bertatik elikadura subiranotasuna lantzea. Horregatik, guzti honen sinbolotzat, nahiago dugu porruak ereitea armak egin beharrean”

*Askapena, Baratzea Gatika, Berri Otxoak, Butroi Bizirik Transizioan, Eguzki, Ekologistak Martxan, Ernai Mungia, Errota Gaztetxea, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Kakitzat, KEM-MOC, Komite Internazionalistak

Reclaman que el cuartel de Soietxe se destine a necesidades sociales

Diversos colectivos de Bizkaia* han exigido durante el día de hoy la desaparición de la instalación militar más grande del territorio, el cuartel de Soietxe, y realizando una marcha popular hasta el cuartel han reivindicado el uso social del terreno que ocupa en el municipio de Mungia, bajo el lema “bota kuartelie eta erein porrue”. (Tira el cuartel y planta puerros)

Al llegar al cuartel de Soietxes y bajo el lema “Nuestros mandatarios juegan a las guerras” se ha escenificado un divertido dialogo entre líderes actuales como Trump, Urkullu, la Ministra de Defensa Margarita Robles y Jeques Saudíes que debaten de lo adecuado que es Soietxes para preparar la Guerra y el puerto de Bilbao para exportar armas a países en conflicto, todo un label de calidad para las instituciones vascas.

En la tradicional marcha contra el cuartel militar de Soietxe, que llega este año a su vigésimo novena edición los grupos convocantes han manifestado que “el verdadero papel de este cuartel no es el de defender nuestra seguridad, sino proteger los intereses del sistema capitalista y patriarcal, aunque para ello se condene a la población a la precariedad laboral, la negación sistemática de una garantía de pensiones dignas favoreciendo la exclusión social, mientras que para mantener instalaciones como las de Soietxe se despilfarra una gran cantidad de dinero público –el gasto militar del Estado asciende a 33.762’40 millones de euros– y se sigue recortando en inversión social”.

Con esta marcha han exigido el desmantelamiento de infraestructuras como el cuartel de Soietxe: “El Estado español además de intervenir en 17 guerras, es el séptimo exportador mundial de armas, utilizadas contra población civil en países como Siria o Yemen. El mismo Gobierno que blindando militarmente las fronteras, rechaza a las personas que huyen de esas guerras, mientras saca grandes beneficios de una industria armamentística, subvencionada que debería entrar en un proceso de conversión”.

Por todo ello, los citados colectivos solicitan que los gastos militares se destinen a cubrir necesidades sociales, y que se desmantelen todas las instalaciones militares, convirtiendo sus terrenos para usos de provecho social. “Entendemos que es más lógico –han manifestado– que en vez de preparar la guerra desde Uribe-Butroi, los terrenos de Soietxe sirvan para plantar justicia, igualdad y se trabaje por la soberanía alimentaria. Como símbolo de todo eso preferimos que crezcan los puerros en lugar de armas.”

*Askapena, Baratzea Gatika, Berri Otxoak, Butroi Bizirik Transizioan, Eguzki, Ekologistak Martxan, Ernai Mungia, Errota Gaztetxea, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Kakitzat, KEM-MOC, Komite Internazionalistak