• El projecte encarregat per l’Ajuntament d’Alcoi no té en compte els valors ambientals presents en aquest itinerari, que forma part del Paisatge Protegit del Serpis.
  • L’organització ecologista demana que s’aprofite la intervenció de manera que el sender no només tinga una finalitat lúdica i esportiva, sinó també d’educació ambiental.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha presentat a l’Ajuntament d’Alcoi unes al·legacions al projecte de condicionament i millora de l’accessibilitat per a vianants i ciclista del sender que discorre pel marge del riu Riquer entre el pont de Cervantes i la font del Quinzet, prop de la confluència  dels rius Polop i Barxell.

En les al·legacions, el grup ecologista demana que es millore el projecte, de manera que s’aprofite la intervenció que va a fer-se en aquest itinerari per a incorporar els seus recursos ambientals, de manera que no només tinga una finalitat lúdica i esportiva, sinó també d’educació ambiental i de regeneració dels ambients degradats.

L’organització ecologista lamenta que el projecte s’haja plantejat com si es tractara d’una obra en un espai purament urbà, quan el fet és que l’itinerari discorre en la seua totalitat per terrenys que formen part del Paisatge Protegit del Serpis, un espai protegit pel Govern valencià des de fa ja més de 10 anys pel seu valor paisatgístic, ecològic i cultural. Tot i això, la memòria del projecte no té en compte per a res els valors ambientals de la zona afectada i ignora la presència d’hàbitats protegits per la legislació de la Unió Europea i de l’Estat espanyol, que caldria respectar i potenciar; és el cas de salzedes, gatelledes i alberedes, que haurien de delimitar-se in situ per a evitar qualsevol possible afecció (com ara els desbrossaments de vegetació arbustiva i arbòria que s’indiquen en el pressupost de la memòria).

En definitiva, La Carrasca-Ecologistes en Acció pretén que l’Ajuntament d’Alcoi enriquisca el treball realitzat des d’un punt de vista purament d’enginyeria civil amb les aportacions de professionals d’altres disciplines (com, per exemple, la biologia i l’educació ambiental), de manera que no es desaprofite l’oportunitat de crear un itinerari naturalístic que ens ajude a conéixer, valorar i conservar millor l’ecosistema fluvial.