Orba és un poble de sol dos mil habitants situat en la Marina Alta d’Alacant. Una petita localitat que ha demostrat, gràcies a la determinació del seu Consistori i dels seus habitants, que es pot cuadriplicar la recollida selectiva de residus sòlids urbans (RSU) en amb prou faenes un dia.

Gràcies a la implantació del sistema d’arreplegada Porta a Porta, aquest municipi ha aconseguit trencar diversos sostres de cristall i separar el 80 % de la brossa que produeix. Però els avantatges d’aquest model van més enllà de l’aspecte ambiental, doncs han suposat un major estalvi econòmic en la gestió quotidiana i major comoditat per a les veïnes i veïns que ja no han de recórrer centenars de metres fins al contenidor més proper; la qual cosa és una qüestió de justícia social si pensem en les persones majors.

D’aquesta manera, queda provada l’eficàcia de la recollida domiciliar dels residus municipals a l’hora de reduir la quantitat de residus que llancem a l’abocador i mitigar el terrible impacte ambiental i social que genera la inèrcia d’usar, tirar i enterrar.