Les ciutats només seran respirables amb menys cotxes

Ecologistes en Acció va organitzar unes jornades, el 19 i 20 d’octubre per debatre sobre la problemàtica de la contaminació atmosfèrica a les ciutats i les mesures eficaces per reduir-la.

La Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona va acollir aquest any les Jornades de Qualitat de l’Aire que cada any organitza Ecologistes en Acció. Aquest any, es va posar el focus en la problemàtica del dièsel en particular, però en general en l’abús del vehicle privat i les opcions existents per reduir el seu ús.

Les jornades van començar amb la ponència “La qualitat de l’aire en l’Estat espanyol”, en la qual Miguel Ángel Ceballos, el coordinador de l’informe de Qualitat de l’Aire d’Ecologistes en Acció va fer un repàs dels principals problemes de contaminació atmosfèrica de l’Estat i va identificar al trànsit rodat com a principal emissor de contaminants a escala local.

A continuació, Glòria Carrasco, de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), va fer una revisió dels efectes de la contaminació en la salut, va donar les claus de millora de la solució: reducció del nombre de vehicles juntament amb la potenciació dels modes actius de transport complementats amb el transport públic.

Isabell Buchel, de la federació Transport & Environment, va posar el focus en els vehicles més contaminants en emissions de NO2, els dièsel, deixant clar que fins i tot els vehicles dièsel més moderns són molt contaminants. Va advertir que el gas no és la solució, per les seves emissions GEH i per tenir pocs avantatges en el referit a qualitat de l’aire.

L’última intervenció de la jornada va ser la de Nuria Blázquez, coordinadora de transport d’Ecologistes en Acció, que va exposar el primer repte a afrontar contra la contaminació és eliminar els vehicles més contaminants, identificant a tots els dièsel entre ells i advertint de la necessitat de mesures fiscals i de revisar l’actual classificació de vehicles de la DGT segons les seves emissions reals.

La jornada del dissabte la va obrir Maria Cruz Minguillón, científica del IDAEA-CSIC que va exposar els resultats del projecte AIRUSE sobre actuacions de les ciutats per lluitar contra la contaminació, destacant el paper de les mesures de reducció del nombre de vehicles i advertint sobre les limitacions de mesures com la renovació de la flota.

Després d’aquests advertiments, es va donar pas a les intervencions dels responsables de tres grans ciutats: Miquel Ortega en nom de l’Ajuntament de Barcelona, Inés Sabanés va representar a Madrid i Giuseppe Grezzi a València. Van exposar les accions que està engegant cada consistori i van denunciar una falta de suport metropolità i estatal a les mesures, ja que l’acció local és necessària però insuficient.

Les autoritats van donar pas a les plataformes d’entitats i ciutadans de les mateixes ciutats. Olga Margalef, de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire de Barcelona, Josep Manuel Felisi per la Plataforma Vàlencia per l’aire i Juan Bárcena d’Ecologistes en Acció de Madrid. Van parlar de les grans dificultats de la ciutadania per posar el dret a respirar un aire no tòxic en l’agenda política i van plantejar les seves principals propostes per reduir el vehicle privat.

A continuació va seguir una anàlisi de polítiques de transport públic per part de Marc Iglesias, de l’Associació pel Transport Públic (PTP) i una anàlisi del peatge urbà realitzat per dos estudis que conclouen que és la mesura més eficaç i eficient a l’hora de reduir la contaminació de la ciutat. La primera “Anàlisi cost/beneficio d’una proposta de peatge urbà a Barcelona” presentat per Àlvar Garola, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental UPC; i l”Estudi de peatge de congestió per a Madrid i Barcelona” per part de Xavier Fageda de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada.

Finalment, es va analitzar la potencialitat de la bicicleta com a element per disminuir el nombre de vehicles i millorar la qualitat de l’aire. Tant Maria Elisa Ojeda, de l’oficina Copenhagenize Barcelona, com Belén Calahorro de Conbici i València amb bici i Carles Benito de Bicicleta Club de Catalunya (BACC) van posar de manifest que, a pesar que la bici és un mitjà de transport amb enormes avantatges i que podria ser important en aquestes ciutats, de moment és residual, i és a causa de la manca d’una política de foment de la bici apropiada.