Els jardins de Sa Riera un altre projecte urbanístic insostenible que atempta la costa de Begur

  • Fa pocs dies s’ha publicat un vídeo mostrant la nova promoció de 52 pisos de luxe a la platja de Sa Riera (Begur, Baix Empordà). Una zona essencialment boscosa que ja s’ha començat a desforestar. 
  • La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la costa de Begur, de la que forma part Ecologistes en Acció, classifica aquesta obra com un nou atemptat contra la costa i alerta que el creixement urbanístic insostenible de Begur deformarà per sempre més aquesta zona, malmetent el medi ambient, el paisatge i el patrimoni del municipi.

La desforestació que està tenint lloc a Sa Riera és com a conseqüència d’un projecte dut a terme per l’empresa Suïssa Stoneweg S.A., conjuntament amb Sorigué, sota el nom de Jardins de Sa Riera living. En el seu vídeo promocional es veu clarament com aprofiten els valors naturals de la costa de Begur per vendre 52 habitatges exclusius sota el lema “A peu de platja i en plena natura. Gaudeix del confort i de l’exclusivitat d’una zona verge a la Costa Brava”. Una promoció que ha topat amb l’oposició frontal de la Plataforma SOS Aiguafreda que veu com un altre projecte urbanístic insostenible atempta la costa de Begur.

La modificació del POUM sector Aiguafreda, l’última cala relativament verge del municipi de Begur, va alertar una gran part de la població i entitats ecologistes que es van unir el passat mes de juny sota el paraigua d’una Plataforma per Salvar la Costa de Begur per fer un front comú contra la construcció d’unes 260 cases i fins a 3 nous hotels en aquesta cala. Aquest és precisament un dels projectes urbanístics amb major impacte de Begur, car es preveu la construcció de 70 hectàrees en una zona majoritàriament boscosa.

Més de la meitat del sòl d’aprofitament privat en aquesta zona és propietat de l’empresa Comercial Cap Sa Sal, S.L., propietat de la família Molano Camacho. Que, tal i com es va publicar en el setmanari EL TEMPS el passat mes d’agost, un dels propietaris de Cap Sa Sal i hereu d’aquesta coneguda nissaga colombiana és Rafael Ricardo Molano Camacho. Aquest apareix també com a president de dues empreses que tenen la seu a Panamà i que figuren als Papers de Panamà, en què s’assenyalaven casos d’elusió fiscal. Ara bé, tot i l’abast d’aquest projecte i dels secrets que se’ns puguin amagar, l’amenaça de l’especulació urbanística a Begur va molt més enllà.

L’estiu d’enguany, on la massificació ha tornat a saturar àmpliament el municipi i les seves cales, arribaven crits d’alerta des de kilòmetres de distància, des de la platja veïna de Pals i més al nord, on els estiuejants no paraven d’enviar fotografies a la Plataforma com a conseqüència del gran impacte paisatgístic derivat de la pedrera de s’Antiga. Un impacte que fins i tot ha ocupat l’atenció de mitjans de premsa internacionals. La notícia més destacada és el reportatge emès per France 2 el passat 20 de setembre i que acumula desenes de milers de visualitzacions.

En aquesta pedrera, situada entre Sa Riera i Aiguafreda, durant anys es va realitzar una activitat extractiva il·legal. Tot i així, al mes de maig de 1993, l’Ajuntament de Begur li va atorgar, amb el vistiplau d’Urbanismes i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una llicència provisional amb la condició que la pedrera finalitzés l’activitat l’any 1998 i realitzés una restauració total de l’espai natural. Malgrat això la pedrera va continuar funcionant fins al 2002. Data a partir de la qual la zona es va anar renaturalitzant de manera natural i en pocs anys la massa vegetal ja havia cobert pràcticament la totalitat de la zona afectada. Actualment, al 2018, en aquesta pedrera s’hi estan construint 24 habitatges de luxe fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Begur i la promotora Ses Negres S.L. Promotora representada pel Sr. Joan Gual Balmanya, familiar de l’exalcalde de Begur.

A la construcció d’aquestes noves urbanitzacions a la costa de Begur, ara s’hi han de sumar malauradament els nous habitatges exclusius a Sa Riera. Està previst a més la construcció d’un hotel de luxe a Sa Riera, així com noves carreteres d’accés pel bosc que uniran Sa Riera amb s’Antiga i Aiguafreda. Un creixement urbanístic insostenible que deformarà per sempre més aquesta zona, malmetent encara més el medi ambient, el paisatge i el patrimoni natural, social i cultural de Begur.

Actualment, la Plataforma està estudiant tots aquest projectes i no descarta l’inici de totes aquelles accions legals que en dret corresponguin. En breu Salvem la Costa de Begur iniciarà també una campanya per sol·licitar a cadascun dels partits polítics del consistori que es posicionin públicament respecte el model urbanístic de Begur que, en opinió de la Plataforma, es tracta d’un model caduc i depredador propi d’altres èpoques més grises.

Més imatges i recursos disponibles: aquí

Los jardines de Sa Riera otro proyecto urbanístico insostenible que atenta la costa de Begur

  • Hace pocos días se ha publicado un vídeo mostrando la nueva promoción de 52 pisos de lujo en la playa de Sa Riera (Begur). En una zona esencialmente boscosa que ya se ha empezado a deforestar.
  • La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, de la que forma parte Ecologistas en Acción, clasifica esta obra como un nuevo atentado contra la costa y alerta que el crecimiento urbanístico insostenible de Begur deformará para siempre esta zona, dañando el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio del municipio.

La deforestación que está teniendo lugar en Sa Riera es como consecuencia de un proyecto llevado a cabo por la empresa Suiza Stoneweg S.A., conjuntamente con Sorigué, bajo el nombre de Jardines de Sa Riera living. En su vídeo promocional se ve claramente como aprovechan los valores naturales de la Costa de Begur para vender 52 viviendas exclusivas bajo el lema “A pie de playa y en plena naturaleza. Disfruta del confort y de la exclusividad de una zona virgen en la Costa Brava”. Una promoción que ha topado con la oposición frontal de la Plataforma SOS Aiguafreda que ve como otro proyecto urbanístico insostenible atenta contra la costa de Begur.

La modificación del POUM sector Aiguafreda, la última cala relativamente virgen del municipio de Begur, alertó una gran parte de la población y entidades ecologistas que se unieron el pasado mes de junio bajo el paraguas de una Plataforma para Salvar la Costa de Begur con el objetivo de hacer un frente común contra la construcción de unas 260 casas y hasta 3 nuevos hoteles en esta cala. Este es precisamente uno de los proyectos urbanísticos con mayor impacto de Begur, pues se prevé la construcción de 70 hectáreas en una zona mayoritariamente boscosa.

Más de la mitad del suelo de aprovechamiento privado en esta zona es propiedad de la empresa Comercial Cap Sa Sal, S.L., propiedad de la familia Molano Camacho. Que, tal como se publicó en el semanario EL TEMPS el pasado mes de agosto, uno de los propietarios de Cap Sa Sal y heredero de esta conocida saga colombiana es Rafael Ricardo Molano Camacho. Quien aparece también como presidente de dos empresas que tienen su sede en Panamá y que figuran en los Papeles de Panamá, en el que se señalaban casos de elusión fiscal. Ahora bien, aunque el alcance de este proyecto y de los secretos que se nos puedan esconder, la amenaza de la especulación urbanística en Begur va mucho más allá.

El pasado verano, cuando la masificación volvió a saturar ampliamente el municipio y sus calas, llegaban gritos de alerta desde kilómetros de distancia, desde la playa vecina de Pals y más al norte, donde los veraneantes no paraban de enviar fotografías a la Plataforma como consecuencia del gran impacto paisajístico derivado de la cantera de s’Antiga. Un impacto que incluso ha ocupado la atención de medios de prensa internacionales. La noticia más destacada es el reportaje emitido por France 2 el pasado 20 de septiembre y que acumula decenas de miles de visualizaciones.

En esta cantera, situada entre Sa Riera y Aiguafreda, durante años se realizó una actividad extractiva ilegal. Sin embargo, en el mes de mayo de 1993, del Ayuntamiento de Begur le otorgó, con el visto bueno de Urbanismos y de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, una licencia provisional con la condición de que la cantera finalizara la actividad en el año 1998 y realizara una restauración total del espacio natural. A pesar de ello la cantera continuó funcionando hasta 2002. Fecha a partir de la cual la zona se fue renaturalizando de manera natural y en pocos años la masa vegetal ya había cubierto prácticamente la totalidad de la zona afectada. Actualmente, en el 2018, en esta cantera se están construyendo 24 viviendas de lujo fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Begur y la promotora Ses Negres S.L. Promotora representada por el Sr. Joan Gual Balmanya, familiar del ex alcalde de Begur.

En la construcción de estas nuevas urbanizaciones en la costa de Begur, ahora hay que sumar las nuevas viviendas exclusivas en Sa Riera. Está previsto además la construcción de un hotel de lujo en Sa Riera, así como nuevas carreteras de acceso por el bosque que unirán Sa Riera con s’Antiga y Aiguafreda. Un crecimiento urbanístico insostenible que deformará para siempre esta zona, dañando aún más el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural, social y cultural de Begur.

Actualmente, la Plataforma está estudiando todos estos proyectos y no descarta el inicio de todas aquellas acciones legales que en derecho correspondan. En breve Salvem la Costa de Begur iniciará también una campaña para solicitar a cada uno de los partidos políticos del consistorio que se posicionen públicamente con respecto el modelo urbanístico de Begur que, en opinión de la Plataforma, se trata de un modelo caduco y depredador propio de otras épocas más grises.

Más imágenes y recursos disponibles: aquí