Presentadas al.legacions a la sol.licitud de modificació i revisió de l’autorizació ambiental que fet la major empresa emissora de plom de la comunitat valencina, la fàbrica de bateries de Johnson Controls a Guardamar del Segura.

Ecologistes en Acciò assenyala en les seues al.legacions que els estudis presentats per a l’avaluació ambiental no arrepleguen l’impacte de la contaminació per plom en la salut humana i els ecosistemes. També fa veure que l’empresa no contempla el control d’aquets contaminant en els sòls i els organismes vius dels voltants de la instal.lació i sol.licita que s’amplien aquestos estudis, se li requerisquen mesures per a controlar els nivells de contaminació per plom i es fixen uns valors límits d’emissió inferiors als proposats per l’empresa.

En el procés de fosa del plom, necessari per a fabricar les bateries de plom-àcid que produeix Johnson Controls, s’emeten partícules d’aquest metall i d’altres substàncies. Aquestes partícules precipiten en els sòls contigus i pel règim de vents arriben a la població de Guardamar del Segura.

La contaminació per plom afecta tota la cadena tròfica, ja que és un metall pesant bioacumulable, i ingressa en el cos humà a través dels aliments i per la respiració, la qual cosa causa greus malalties.

Des de fa molts anys són ben coneguts els seus efectes neurotòxics. L’empresa ha d’avaluar la repercussió de les emissions de plom en la població que puga veure’s afectada.

La parcel·la on s’ubica està pròxima a espais naturals protegits i a cultius i granges per a alimentació humana. Està rodejada de cultius de cítrics i hortalisses, en el front litoral hi ha granges d’orades i llobarros i limita amb l’espai protegit de la desembocadura del riu Segura.

L’empresa ha de presentar estudis de la possible afecció de la seua activitat sobre aquestos espais naturals i en els aliments produïts en el seu entorn. I incorporar en el seu Programa de Vigilància Ambiental el control dels nivells de plom al voltant de la instal·lació en sòls, cultius agrícoles i organismes vius.

A més d’aquestos estudis i controls, Ecologistes en Acció també sol·licita en les seues al·legacions que els valors màxims d’emissió (VLE) per al plom i les partícules siguen inferiors a 1 mg/Nm³ i 2 mg/Nm³ respectivament. Aquesta proposta recull la legislació actual sobre les millors tècniques disponibles i l’empresa té tecnologia per a adaptar-s’hi. Amb això, els riscos per a la salut disminuirien.

Finalment, per a l’organització és sorprenent la proposta de Johnson Controls d’augmentar la producció de bateries de plom-àcid de 7,8 a 10 milions de bateries/any, perquè no té en compte la creixent electrificació de l’automoció, que està basada en l’ús de bateries més eficients com ara les d’ió liti.