A Tarragona, aquest dijous 29 de novembre , voluntaris d’Ecologistes en Acció i de Greenpeace, han fet una marxa per una Europa sense carbó, amb motiu de la cimera del clima que es celebrarà a partir de la setmana vinent a Polonia.

La marxa ha transcorregut per la Plaça Imperial Tarraco, el carrer Pere Martell i ha acabat amb la lectura d’un manifest a la Zona del Port de Tarragona anomenada Escales Reials.

El canvi climàtic és la major amenaça a la qual s’enfronta la humanitat

La crema de combustibles fòssils com el carbó està posant en risc la salut del planeta i de les persones, sent la principal causa de 7.600 morts prematures a l’any a Europa.

Cada vegada més països europeus s’estan comprometent al tancament progressiu de les centrals de carbó. El canvi cap a un futur lliure de carbó per a Europa està en marxa, però cal accelerar el ritme si volem salvar vides i limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 ºC.

En aquests dies previs a la Cimera del Clima que se celebra a Polònia, centenars de col·lectius i grups de la societat civil de tot Europa estem unint les nostres forces per accelerar la transició cap a un nou model energètic sense carbó, basat en l’estalvi, l’eficiència , l’ús de les energies renovables i la sobirania energètica.

Per descomptat, no ens oblidem de les persones que treballen a les centrals de carbó i les indústries associades a elles: compteu amb el nostre suport perquè el canvi es faci de forma justa i es generin alternatives de treball i formació per accedir-hi. El potencial de les energies renovables per generar molts més llocs de treball que els que generen les centrals és una realitat: nous llocs de treball que no danyin el futur del planeta ni el dels nostres fills i filles.

Espanya ha de complir amb el seu compromís de reducció d’emissions d’efecte hivernacle que li marca la Unió Europea. Per això demanem als nostres polítics, empreses elèctriques, i als seus inversors, que estableixin plans ambiciosos per anar més enllà del carbó, i plans de transició que permetin el tancament definitiu de les centrals de carbó abans de 2025, donant suport a les comunitats i treballadors locals en el procés.

No actuem com si hi hagués un altre planeta on anar quan no puguem viure en aquest.

No volem electricitat a costa de la nostra salut ni la del planeta.

Per un món Lliure de Carbó!

Per un Futur Sense Carbó!

Por un futuro sin carbón, dejemos respirar el planeta

En Tarragona, este jueves 29 de noviembre, voluntarios de Ecologistas en Acción y Greenpeace, han realizado una marcha por una Europa sin carbón, con motivo de la cumbre del clima que se celebrará a partir de la próxima semana en Polonia.

El recorrido de la marcha se ha realizado por la Plaza Imperial Tarraco, la calle Pere Martell y ha finalizado con la lectura de un manifiesto en la zona del puerto de Tarragona conocida como Escales Reials.

El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad

La quema de combustibles fósiles como el carbón está poniendo en riesgo la salud del planeta y de las personas, siendo la principal causa de 7.600 muertes prematuras al año en Europa.

Cada vez más países europeos se están comprometiendo al cierre progresivo de las centrales de carbón. El cambio hacia un futuro libre de carbón para Europa está en marcha, pero hay que acelerar el ritmo si queremos salvar vidas y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC.

En estos días previos a la Cumbre del Clima que se celebra en Polonia, cientos de

colectivos y grupos de la sociedad civil de toda Europa estamos uniendo nuestras fuerzas para acelerar la transición hacia un nuevo modelo energético sin carbón, basado en el ahorro, la eficiencia, el uso de las energías renovables y la soberanía energética.

Por supuesto, no nos olvidamos de las personas que trabajan en las centrales de carbón y las industrias asociadas a ellas: contad con nuestro apoyo para que el cambio se haga de forma justa y se generen alternativas de trabajo y formación para acceder. El potencial de las energías renovables para generar muchos más empleos que los que generan las centrales es una realidad: nuevos puestos de trabajo que no dañen el futuro del planeta ni el de nuestros hijos e hijas.

España debe cumplir con su compromiso de reducción de emisiones de efecto invernadero que le marca la Unión Europea. Por eso pedimos a nuestros políticos, empresas eléctricas, y sus inversores, que establezcan planes ambiciosos para ir más allá del carbón, y planes de transición que permitan el cierre definitivo de las centrales de carbón antes de 2025, apoyando a las comunidades y trabajadores locales en el proceso.

No actuamos como si hubiera otro planeta donde ir cuando no podamos vivir en este.

No queremos electricidad a costa de nuestra salud ni la del planeta.

¡Por un mundo libre de carbón!

¡Por un futuro sin carbón!