Aquest informe elaborat en el marc del projecte «Reciclar és participar», àmplia el diagnòstic de la gestió dels bioresidus al País Valencià, per millorar la participació social en la gestió dels residus.

Gestió bioresidus

L’objectiu principal és visibilitzar els diferents models de gestió de bioresidus implementats en el nostre territori, per poder analitzar el grau de compliment i d’adaptació als compromisos establerts en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana del 2013 (PIRCV) i als objectius europeus de reutilització i reciclatge de la Directiva Marc de Residus per als anys 2020, 2025, 2030 i 2035.

Per visibilitzar el panorama d’adaptació i compliment amb els objectius, s’han caracteritzat els sistemes de gestió de la fracció orgànica en els 543 municipis del P.V. La informació obtinguda ha permès identificar les següents qüestions:

  • Existència de sistemes de recollida selectiva de la fracció orgànica i tipologia: instal·lació del cinquè contenidor (obert o tancat) o recollida porta a porta.
  • Previsió d’implementació de sistemes i tipologia de la recollida separada de la fracció orgànica en origen.
  • Sistemes de tractament de la fracció orgànica: Planta de compostatge municipal i / o compostatge comunitari.

Els resultats mostren una alta manca de mesures per enfrontar la insostenibilitat de la gestió dels residus al País Valencià. El 92 % dels municipis, incompleixen el Pla de Residus vigent i no arribaran als objectius europeus en el 2020, en no disposen del servei de recollida separada de la matèria orgànica. D’aquests municipis només un 16% està considerant la instal·lació del 5º contenidor, i un 3 % es planteja el sistema de recollida «porta a porta».

Únicament el 8 % dels municipis inclouen mitjans per recollir de forma selectiva dels bioresidus. En aquests casos la fórmula més comuna és la instal·lació d’un 5º contenidor obert (contenidor marró), encara que alguns municipis com Alacant opten per contenidors tancats. Per contra només 4 municipis, Carrícola, Aiora, Orba i Bellús, empren el sistema de recollida porta a porta. I 14 municpios té prevista la seva implantació.

En el tractament de la matèria orgànica el compostatge comunitari només apareix a Alacant amb experiències d’èxit dins del nucli urbà.

Pel que fa a les plantes de compostatge municipal, claus en el model de descentralització de la gestió dels residus, es contemplen en el consorci V5 (quatre en total) i estan en marxa a Ayora i Quart de Poblet.

Si vols ajudar-nos a completar el mapa: paisvalencia@ecologistasenaccion.org