Presentades les al·legacions al projecte de restauració de la platja del Saladar d’Aigua Amarga a Alacant, en què se sol·licita a Costes, la rehabilitació funcional de la gola del Saladar per permetre la inundació natural de l’espai, la retirada de la prolongació del passeig litoral d’Urbanova, l’abocament de sorra en el cordó dunar i alguns aparcaments.

I proposa la construcció d’una Aula d’Interpretació Ambiental del Saladar d’Aigua Amarga, com a actuació necessària per divulgar els valors ambientals d’aquesta zona humida.

La Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistes en Acció ha elevat al Servei Provincial de Costes d’Alacant un conjunt al·legacions al “Projecte de Restauració i Millora Ambiental de la costa a la Platja del Saladar d’Aigua Amarga”.

L’organització considera que el projecte té aspectes positius com l’ordenació de la zona que suporta una gran pressió. L’ús actual suposa trepig, abocaments i aixafament de la vegetació per l’aparcament descontrolat de vehicles. Com a aspectes positius destaquen la construcció d’un carril bici entre Calabarda i la Cala dels Borratxos i la restauració de la gola de l’antiga explotació salinera. Sobre aquesta última, els ecologistes proposen que es rehabiliti la funcionalitat de la gola perquè entre l’aigua del mar al Saladar, com succeïa quan es explotava la salina. D’aquesta forma aquesta inundació periòdica facilitaria la recuperació de la flora i fauna autòctona d’aquesta zona humida.

Les al·legacions assenyalen actuacions molt negatives i innecessàries per restaurar el cordó dunar que encara conserva una riquesa florística impressionant i única al litoral alacantí. Les actuacions de gran impacte que assenyalen són: la construcció del passeig litoral de 320 m de longitud, la construcció d’una passarel·la longitudinal de 815 m, la construcció d’un aparcament de 226 vehicles a l’interior d ela zona humida, i l’abocament de sorra en el cordó dunar.

També proposen que el vial que es projecta entre Calabarda i la Cala dels Borratxos de 7 m d’ample, es redueixi a un sol carril i sigui només d’ús restringit al manteniment dels pous de la dessaladora. Proposen ampliar l’aparcament projectat en Calabarda per substituir el proposat a la Cala dels Borratxos que tindria impactes negatius.

Els ecologistes també demanen la construcció d’un Centre d’Interpretació Ambiental en una zona pròxima a Calabarda, que serveixi per divulgar els valors ambientals d’aquesta zona humida, la formació geològica del Saladar i la història de l’antiga explotació salinera. Cal recordar que la Conselleria de Medi Ambient està tramitant la sol·licitud de l’Ajuntament d’Alacant de la declaració del Saladar d’Aigua Amarga com a Paratge Natural Municipal, que reforçaria la protecció d’aquest espai natural.