Denuncien que l’Ajuntament de Castelldefels vulnera la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 27/2006 sobre l’accés a la informació en matèria de medi ambient. Aquest incompliment es refereix tant als terminis de resposta, com al fet substancial que l’Ajuntament no ha lliurat la informació que va ser sol·licitada.

El Grup Ecologista Les Agulles – Ecologistes en Acció, com a part de la Plataforma Defensem el Castell, de Castelldefels, ha estat controlant les accions del Govern local des que el passat mes de juny es va saber del permís d’obres concedit pel govern local a un empresari amb la intenció de construir fins a 200 pisos al lloc més emblemàtic de la ciutat, al costat del Castell, en el que ha estat un bosc durant dècades. El 18 d’agost es va desallotjar per la força l’acampada popular en defensa de la natura que s’havia situat en aquell indret i es va iniciar una operació de propaganda per part del govern local per tal de justificar l’actuació.

El 13 d’agost passat, els ecologistes van sol·licitar mitjançant un escrit una sèrie de dades sobre els costos d’aquesta operació de propaganda municipal, en base als drets a la informació pública i la transparència que atorguen les lleis esmentades més amunt. El govern local ha incomplert en tot moment el termini per a lliurar la informació que marca la llei (un mes). Gairebé 5 mesos després de la sol·licitud, encara no s’ha lliurat ni una sola dada sobre els costos que va representar el desallotjament de l’acampada i la publicitat enviada a totes les bústies de la ciutat, així com emesa a través de tots els mitjans de comunicació municipals.

El govern local reconeix que ha fet uns informes sobre part de les informacions demanades, però en gairebé 5 mesos no ha estat capaç de lliurar aquesta informació als sol·licitants. Les altres dades, segons el govern local, les ha de facilitar la Junta de Compensació (organisme format per tots els propietaris, inclòs el propi Ajuntament), qui també estaria incomplint el termini de lliurament de les dades. Es dona la circumstància, gravíssima a criteri dels ecologistes, que l’Ajuntament diu no disposar de les dades de cost d’una propaganda que va ser enviada a totes les cases de Castelldefels amb el logotip del propi Ajuntament, com si d’informació oficial es tractés, tot i que la va editar el propietari privat, majoritari en el sector urbanístic. Un privat, per tant, va actuar en nom del propi govern local, sense que aquest tingués coneixement de tots els detalls de l’acció de propaganda.

Cal recordar que aquesta manifesta il·legalitat del govern municipal és susceptible de ser impugnada als tribunals de justícia mitjançant un recurs administratiu. Així mateix, aquests fets demostren una clara voluntat obstruccionista de la participació ciutadana per part del Govern local, que d’aquesta manera vulnera drets fonamentals.

Finalment, Les Agulles-Ecologistes en Acció manifesten la seva repulsa a la forma d’actuar de l’Ajuntament, que ha actuat, demostradament, de manera servil i submissa amb l’especulador privat que està destrossant un bosc emblemàtic per a la ciutat.