Ecologistes en Acció, torna a denunciar que l’abocador de Riba-roja és una nova agressió al  territori i suposa un retrocés en la gestió dels residus a Catalunya.

Durant aquestes festes nadalenques amb nocturnitat i traïdoria  s’ha ultimat l’autorització del “Centre de valorització i disposició de residus no perillosos” (classe II) a Riba-roja d’Ebre, promogut per un promotor privat. Aquesta instal·lació suposa una nova agressió a la qualitat de vida dels ciutadans del territori -que ja han de suportar altres passius ambientals- i del medi ambient.

Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre vol fer saber a l’opinió pública el següent:

Primer. L’Ajuntament de Riba-roja ha acceptat  en el seu terme municipal aquest projecte de l’any 2009 que hipoteca el futur de les Terres de l’Ebre  a canvi d’uns pocs llocs de treball, els costos d’un butlletí municipal i l’exempció del pagament per part del veïnat de la taxa municipal de residus, una de les poques eines que té un municipi per incentivar a la seva població a assolir els percentatges de recollida selectiva que ens determina la Unió Europea i promou la pròpia Agència de Residus de Catalunya. És allò que se’n diu “pa per avui, i gana per demà”.

La documentació presentada pel promotor del projecte menteix, quan assegura que l’activitat d’aquestes instal·lacions no suposa una agressió a la qualitat de vida dels ciutadans i el medi ambient, l’abocador està situat al punt entremig de diferents espais naturals, zona PEIN i Xarxa Natura, la qual cosa pot contribuir a alterar sensiblement l’ecosistema de la zona.

Segon. Els diferents plans de gestió de residus aprovats a Catalunya, contemplen que cada zona ha de tractar els residus generats dins del seu propi territori. Malauradament, a la pràctica, les empreses privades poden construir, si compleixen els requisits contemplats en el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, qualsevol planta de tractament i dipòsit controlat arreu del territori encara que aquest no en tingui necessitat. Només així s’explica l’autorització d’una planta que ocuparia 34h, amb una capacitat de 6.857.067m3, una previsió de dipòsit  mínima de 250.000 tn anuals i que inclou una planta de valorització amb capacitat de tractament de 15t/h  quan a la mateixa comarca de La Ribera d’Ebre, a Tivissa, n’existeix una d’iguals característiques tècniques amb un dipòsit de 4.095.260m3 i una planta de valorització amb capacitat de tractament de 2t/h.

En aquest sentit, per al President d’Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre, Miquel Llop, “encara és més sorprenent que el propi departament de Territori i Sostenibilitat considerés que la planta de Tivissa era del tot suficient per les necessitats en matèria de gestió de residus quan la va autoritzar, quan aquesta està dimensionada per sobre de les necessitats de la zona i ara autoritzi una planta que multiplica per 1,7 la capacitat de dipòsit de rebuig”. Miquel Llop insisteix, tal i com Ecologistes en Acció ja va manifestar en les al·legacions presentades l’any 2011, “és més que probable que la planta hagi de gestionar els residus provinents dels ECOPARCS de la Regió Metropolitana de Barcelona que gestiona la pròpia empresa- tal i com la pròpia autorització deixa entreveure-, atès que els municipis que en gestionen els seus residus a través dels ECOPARCS es prenen aquestes instal·lacions com si es tractessin d’instal·lacions finalistes en el tractament de residus, i per tant, no assoleixen ni de bon tros els nivells de recollida selectiva que serien desitjables ni es donen incentius per a minimitzar la generació de residus”.

Tercer. Per a Ecologistes en Acció de Tarragona i L’Ebre, és essencial tornar als principis que inspiren la gestió dels residus a Catalunya si volem complir els objectius que ens hem marcat en l’actual Precat-20, aquests són la Prevenció, la Recollida Selectiva i el Reciclatge. La gestió de residus a Catalunya solament contempla la deposició del rebuig com a últim recurs. Complir amb aquests objectius per assolir el 60% del reciclatge és incompatible amb l’autorització de nous abocadors, més quan aquests sobrepassen les necessitats de gestió de residus de  la zona. Ecologistes en Acció insistirà en els propers dies davant dels organismes competents, en la seva demanda de retirada del projecte.

Malgrat tot, un element positiu que ha generat la noticia és la ràpida resposta social i política que s’ha donat en el moment actual a diferència del període de tramitació en el qual Ecologistes en Acció vàrem actuar gairebé sols. De fet, aquest divendres ens hem afegit a la manifestació convocada pels CDR de la Ribera d’Ebre a portes de la seu del Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre on es celebrava un Consell d’Alcaldes. Amb aquesta adhesió Ecologistes en Acció volem mostrar la nostra frontal oposició a aquest projecte i la voluntat de treballar colze a colze fins l’aturda del projecte.