És el lema dels estudiants d’institut que, en 270 ciutats d’Europa, estan fent vaga els divendres per denunciar que no es fa pràcticament res per resoldre el problema del calfament climàtic. La prova és que, després de 24 anys de reunions internacionals, els gasos hivernacle seguixen augmentant (el CO2 sobrepassa ja les 410 ppm, 46 % més del que seria natural), i amb ells pugen paral·lelament les temperatures i els seus perniciosos efectes secundaris.

La moguda va començar amb Greta Thunberg, la noia sueca de 15 anys que en agost de l’any passat, després dels incendis que assolaren els boscos de Suècia, va decidir fer vaga escolar i plantar-se al costat del Parlament suec. En setembre va fer vaga els divendres, en novembre va parlar al TEDx d’Estocolm i en decembre a la mateixa COP-24 de Polònia. Al mes de gener, desenes de milers de estudians ja feien vagues els divendres en defensa del clima per les principals ciutats europées, fins i tot al Japó i USA. En febrer, el moviment arribà a Espanya i ara a València…

Els joves estan començant a adonar-se, per fi, que són els qui menys culpa tenen del que està passant i, paradoxalment, són els qui més van a patir tots els problemes derivats del canvi climàtic i demés desastres mediambientals que aquest sistema socioeconòmic està provocant.

Ja era hora! Perquè la major part de la població adulta està com adormida per tant de circ com organitzen els de dalt i, sincerament, els ecologistes no tenim prou forces per canviar aquesta situació. Nosaltres som com el Pepet Grill del conte, tenim molta raó però resultem incòmodes i ens fan poc de cas.

Així doncs, quin goig vore els joves manifestar-se pel clima i escoltar la Greta dir-los als líders en la COP-24: «Vostès diuen que estimen als seus fills per sobre de tot, però els estan robant el futur davant els seus propis ulls (…) Necessitem mantenir els combustibles fòssils en el sòl i hem de centrar-nos en l’equitat. I si les solucions dins del sistema són tan impossibles de trobar, tal vegada hauríem de canviar el sistema en si mateix. No hem vingut ací a pregar als líders mundials que es preocupen. Ens han ignorat en el passat i ens tornaran a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens estem quedant sense temps. Hem vingut ací per a fer-los saber que el canvi està arribant, els agrade o no. El vertader poder pertany a la gent.»

Benvinguts! Benvinguts els joves a esta lluita, que òbviament és la vostra, perquè sou la generació del segle XXI. Encara hi ha temps per a canviar i salvar el clima: cal reduir els desplaçaments i els automòbils, perquè el transport és ací el principal emissor de gasos hivernacle; cal fomentar l’anar a peu, en bici i en tren; cal estalviar energia i fomentar la solar, perquè en tenim de sobra per autoabastir-nos; cal aplicar les 4R, consumir productes ecològics i locals, protegir els nostres ecosistemes, repoblar les muntanyes cremades que no es recuperen soles, etc. etc. Però, sobretot, cal trencar la inèrcia social i implicar a la major part de la població!


Per la nostra part, els ecologistes estem amb els joves en totes les mogudes pel clima i la Natura, començant per la d’aquest mateix divendres 1 de març, a les 12h en la Plaça de la Verge de València. I en la Vaga Europea d’Estudiants, el divendres 15-M. És l’hora dels joves, del clima i del futur!

 

Es el lema de los estudiantes de instituto que, en 270 ciudades de Europa, están haciendo huelga los viernes para denunciar que no se hace prácticamente nada para resolver el problema del calentamiento climático. La prueba es que, después de 24 años de reuniones internacionales, los gases invernadero siguen aumentando (el CO2 sobrepasa ya las 410 ppm, 46 % más del que sería natural), y con ellos suben paralelamente las temperaturas y sus perniciosos efectos secundarios.

La movida empezó con Greta Thunberg, la chica sueca de 15 años que en agosto del año pasado, después de los incendios que asolaron los bosques de Suecia, decidió hacer huelga escolar y plantarse junto al Parlamento sueco. En septiembre hizo huelga los viernes, en noviembre habló en el TEDx de Estocolmo y en diciembre en la misma COP-24 de Polonia. En el mes de enero, decenas de miles de estudiantes ya hacían huelgas los viernes en defensa del clima por las principales ciudades europeas, incluso en el Japón y USA. En febrero, el movimiento llegó a España y ahora a Valencia…

Los jóvenes están empezando a darse cuenta, por fin, que son quienes menos culpa tienen de lo que está pasando y, paradójicamente, son quienes más van a sufrir todos los problemas derivados del cambio climático y demás desastres medioambientales que este sistema socioeconómico está provocando.

Ya era hora! Porque la mayor parte de la población adulta está como dormida por tanto circo como organizan los de arriba y, sinceramente, los ecologistas no tenemos suficientes fuerzas para cambiar esta situación. Nosotros somos como el Pepito Grillo del cuento, tenemos mucha razón pero resultamos incómodos y nos hacen poco caso.

Así pues, qué gozo ver a los jóvenes manifestarse por el clima y escuchar a Greta espetarles a los líderes en la COP-24: «Ustedes dicen que estiman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando el futuro ante sus propios ojos (…) Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y tenemos que centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez tendríamos que cambiar el sistema en si mismo. No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente.»

¡Bienvenidos! bienvenidos los jóvenes a esta lucha, que obviamente es la vuestra, porque sois la generación del siglo XXI. Todavía hay tiempo para cambiar y salvar el clima: hay que reducir los desplazamientos y los automóviles, porque el transporte es aquí el principal emisor de gases invernadero; hay que fomentar el ir a pie, en bici y en tren; hay que ahorrar energía y fomentar la solar, porque tenemos de sobra para autoabastecer-nos; hay que aplicar las 4R, consumir productos ecológicos y locales, proteger nuestros ecosistemas, repoblar las montañas quemadas que no se recuperan solas, etc. etc. Pero, sobre todo, hay que romper la inercia social e implicar a la mayor parte de la población!


Por nuestra parte, los ecologistas estamos con los jóvenes en todas las movidas por el clima y la Naturaleza, empezando por la de este mismo viernes 1 de marzo, a las 12h en la Plaza de la Virgen de Valencia. Y en la Huelga Europea de Estudiantes, el viernes 15-M. Es la hora de los jóvenes, del clima y del futuro!