• Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF comparteixen els principis de l’ecofeminisme, un moviment on conflueixen l’ecologisme i el feminisme.
  • La mirada ecofeminista destaca que l’actual situació insostenible de crisi ecològica i de crisi de les cures posa en perill no solament la nostra pròpia supervivència com a espècie, sinó també la del planeta i dels éssers vius que l’habiten.
  • Les organitzacions ecologistes assenyalen que el sistema econòmic actual invisibiliza el treballs de cures, realitzat principalment per dones, i els serveis dels ecosistemes, tots ells necessaris per al manteniment i la reproducció de la vida.

La desigualtat de gènere també té les seues manifestacions en el terreny mediambiental. Les dones pateixen amb major intensitat la pobresa energètica (el 26 % de les majors de 65 anys gasta més del 12 % del seu pressupost en energia), suposen el 80 % dels refugiats climàtics (a pesar que tenen una menor petjada de carboni) i són més vulnerables en les inundacions, onades de fred o de calor.

Així mateix, les dones pateixen de manera especial els efectes de tòxics en molts productes de neteja o cosmètics, molts dels quals són disruptors endocrins (vinculats a malalties com l’endometriosi, la fibromiàlgia o el càncer de mama). I a més dediquen més del doble del seu temps al treball no remunerat de cures que els homes, patint en molts casos dobles jornades de treball.

Tot això se suma a una educació que no trenca amb els rols sexistes, a una bretxa salarial inacceptable, una menor quantia de les pensions i una major precarietat laboral.

Per tot això, Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF comparteixen els principis de l’ecofeminisme. La simbiosi entre feminisme i ecologisme permet visibilitzar i denunciar conjuntament les reivindicacions d’igualtat de gènere amb la sobreexplotació i el domini de la natura en un model econòmic insostenible, que obvia la importància de preservar els ecosistemes.

Les principals organitzacions ambientals espanyoles defensen que l’ecofeminisme compta amb una gran força transformadora i d’emancipació social, que aporta solidesa i consistència als moviments ecologistes i feministes, que de manera aïllada quedarien retallats en els seus plantejaments. S’ha de denunciar la transcendència que l’actuació humana té sobre els ecosistemes i també analitzar com ens afecten els diferents sistemes d’opressió, no solament a les dones sinó a la població més vulnerable.

Cal construir una nova cultura de la igualtat i de la sostenibilitat que oferisca una alternativa justa i defensable enfront de les polítiques desenvolupistes. Aquestes polítiques han tingut com a resultat la situació d’emergència social i ambiental actual.

Per tot això, Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/Birdlife i WWF donen suport a les reivindicacions del moviment feminista en aquest 8 de Març.