• Les obres, realitzades per la Conselleria de Medi Ambient, estan duent-se a terme a la solana del Carrascal, entre el mas del Canonge i les proximitats de l’Alt del Ginebrar, a la carena de la serra.

  • Els ecologistes demanen major rigor i control en l’execució de les actuacions associades al Pla de Prevenció d’Incendis del Parc.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia les obres il·legals de construcció d’una pista forestal en el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Les obres, iniciades a la darreria del passat mes de febrer, consisteixen en una nova pista forestal entre el mas del Canonge, ubicat al vessant sud del Parc Natural de la Font Roja (al terme municipal d’Alcoi) i les proximitats de  l’Alt del Ginebrar, a la carena de la Serra, en una zona protegida per trobar-se en l’interior del Parc i on no no existia cap pista forestal anterior, almenys en una part molt important dels terrenys afectats. L’actuació està fent-se amb maquinària pesant i pretén unir posteriorment aquesta zona de cims de la serra  amb la pista que arriba fins al mas del Canyo, al sud-oest del Parc Natural, al terme  municipal d’Ibi.

A més, l’actuació no disposa de la corresponent declaració o estimació d’impacte ambiental, exigida per la legislació vigent (articles 13  i 60 del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc).

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, amb representació en el Consell de Protecció de la Font Roja, recorda també que aquestos projectes no han estat sotmesos en cap reunió al criteri i consideració  del propi Consell  de Protecció (òrgan de participació social del Parc), i que no compten, per tant, amb el seu vistiplau.

Encara que l’objectiu final i sembla que únic d’aquestes obres es poder fer front amb major facilitat al possible inici i desenvolupament d’un incendi forestal,  el grup ecologista defensa que no tot val en el tema de prevenció d’incendis forestals, i que cal complir estrictament amb la legislació vigent, especialment quan es tràcta d’una àrea especialment valuosa,  amb  mesures de protecció i conservació de caràcter propi.

A més a més, considera que aquestes obres no semblen  estar coordinades  amb els serveis d’extinció d’incendis forestals que, amb els seus mitjans, seran  els responsables últims de l’extinció d’un possible focus de foc forestal.

En conseqüència, demanen la paralització de les obres denunciades fins que es presenten els projectes concrets, amb totes les validacions, autoritzacions i requisits necessaris, i després d’avaluar de forma adequada la seua necessitat i la funcionalitat real per als serveis d’extinció d’incendis.

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana també un procés de reflexió i anàlisi sobre la manera com es duen a terme les actuacions associades al Pla del Prevenció d’Incendis del Parc Natural, ja que és preocupant el poc rigor i la falta de control en la seua execució. És el cas, per exemple, de l’execució de l’anomenda “faixa auxiliar de tallafocs” que està creant-se als dos costats de la carretera  CV-797 d’accés al santuari de la Font Roja, entre les proximitats de l’encreuament amb la carretera de Sant Antoni i l’encreuament amb la pista de Llacunes, que no compten amb la vigilància i el seguiment que requereix un espai natural protegit tan valuós com la Font Roja.