• Ecologistes en Acció presenta les seves propostes per als partits polítics davant les pròximes eleccions generals del 28 d’abril.
 • Davant les evidències  que s’acumulen sobre la degradació ambiental i l’augment de la injustícia social, és hora que la protecció del medi ambient, juntament amb les propostes d’equitat pròpies de l’ecologisme social, tinguin la prioritat necessària per evitar o reduir situacions futures molt més difícils que les actuals.

Hi ha un cúmul d’estudis i evidències científiques que indiquen amb nitidesa que el camí que segueix el nostre model socioeconòmic capitalista financer ens condueix a situacions molt adverses per a la major part de la humanitat i la resta d’éssers vius que habitem el planeta.

Tot i que en certs àmbits augmenta la consciència sobre aquests problemes i també els discursos sobre la necessitat d’aturar-los , la veritat és que els grans indicadors mostren que anem a pitjor. Sense anar més lluny, l’últim i recent estudi del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient de març de 2019 deixa clares dinàmiques molt negatives pel que fa a la disponibilitat d’aigua, la contaminació química de sòls i aigües, l’acumulació de plàstics i residus en els mars, la sobrepesca, la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua de sòls o el ràpid avanç del canvi climàtic. Són tendències globals, però en les que l’Estat espanyol està plenament immers.

El ritme de degradació és tal que ja no és que estiguem posant en risc el benestar de les generacions futures, sinó que si no modifiquem dràsticament el nostre rumb estem abocats a canvis molt forts i negatius a curt termini. I totes aquestes alteracions ambientals es produeixen al mateix temps que s’incrementa la injustícia en el repartiment de la riquesa, tant a escala global com dins dels països, i en particular a l’Estat espanyol.

Per aquest motiu, les propostes que realitza Ecologistes en Acció als partits polítics perquè siguin recollides en els seus programes i propostes d’actuació, atenen més a les urgències i necessitats molt temps desateses, que a la limitada visió possibilista que sovint impregna l’acció política dels partits.

Entre les mesures més rellevants d’aquest llistat de quinze àmbits d’actuació, l’organització ecologista destaca:

 • Biodiversitat: un pla d’emergència per aturar la pèrdua de biodiversitat.
 • Aigua: ajustar el regadiu a la disponibilitat hídrica minvant.
 • Mars: acabar amb la sobrepesca, especialment a la Mediterrània.
 • Agroecologia: donar suport a la ramaderia extensiva i abandonar la ramaderia industrial.
 • Energia i clima: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a raó de el 7 % anual.
 • Transport: reduir dràsticament les seves emissions i establir una moratòria a les grans infraestructures.
 • Residus: implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.
 • Contaminació química: desenvolupar un pla de medi ambient i salut que contempli mesures com la reducció de l’ús de plaguicides en un 50 % en 2023.
 • Contaminació electromagnètica: aplicar el principi de precaució, especialment davant el previst desplegament del 5G.
 • Qualitat de l’aire: creació de Zones de Baixes Emissions en totes les ciutats de més de 50.000 habitants.
 • Urbanisme: evitar l’urbanisme especulatiu i foment decidit del lloguer social.
 • Educació: formar prioritàriament per a la principal tasca a la qual s’hauran d’enfrontar les noves generacions: la transició ecològica i justa.
 • Consum: aplicar criteris de sostenibilitat i justícia social a la compra pública responsable.
 • Ecofeminisme: treballar per l’equitat entre gèneres i la redistribució de les cures.
 • Globalització: regulació de l’activitat de les empreses transnacionals amb normatives nacionals i internacionals jurídicament vinculants sobre medi ambient i drets humans.

Ecologistes en Acció és conscient que aquestes propostes són tan necessàries i urgents com, en gran mesura, alienes a les prioritats de la major part dels partits polítics. Però no per això s’han d’amagar o relegar, sinó tot el contrari, perquè el nostre futur depèn de que es posi el més aviat possible el manteniment de la vida al centre de l’acció política i que els lideratges polítics es basin en la justícia social i ambiental i en el bé comú. Una cosa que sí que sembla que estan entenent les generacions més joves.