Associacions veïnals, AFAs i entitats socials celebrem l’ampliació de l’àrea verda amb el nou parc però denuncien els greus problemes de contaminació pels alts fluxos de trànsit entorn de les Glòries.

Segons les entitats, tenir més zona verda i espai públic és positiu però no resol els greus problemes de contaminació, soroll, accidentalitat, fragmentació dels barris i ocupació de l’espai públic per l’alta concentració de vehicles provocada per les autovies urbanes que travessen tots els barris de la zona: Gran Via, Meridiana, Aragó i Diagonal.

Per això s’han concentrat avui disssabte al nou parc de les Glòries amb motiu de la seva obertura, per denunciar els anys d’excuses i projectes endarrerits que, segons les entitats, acaben sent pegats. Per sota del Parc podrien continuar passant 90.000 vehicles diaris sense que s’hagi avançat cap solució pels veïns i veïnes dels barris de l’entorn i especialment pels infants i joves dels centres educatius de la zona (Escola Casas, Escola La Farigola, Institut Salvador Espriu, Escola Provençals, Escola dels Encants, Escola Bressol Municipal Leonor Serrano, Escola Bressol Municipal La Farinera, Escola Gaia), el sector més vulnerable a l’exposició de la contaminació.

Amb la lectura d’un manifest conjunt, les associacions de veïns i veïnes de l’entorn de Glòries (AVV Clot-Camp de l’Arpa – AVV Sagrada Família- AVV Poblenou – AVV Fort Pienc), les AFAs del centres educatius (Institut Salvador Espriu, Escola Casas, Escola Provençals, AFA Farigola del Clot, AFA EBM Leonor Serrano, AFA EBM La Farinera), els col·lectius RespiraGlòries i Proutrànsit, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i Ecologistes en Acció han presentat les propostes concretes que venen demandant a l’ajuntament. Reclamen, entre d’altres, solucions immediates entorn dels barris, centres educatius i boques del túnel de les Glòries; la transformació completa de la Meridiana en un eix cívic i pacificat; l’establiment d’un carril bus per Gran Via – des de Padilla per dins els túnels i fins al Maresme i Vallès-; i l’estudi d’un peatge urbà (taxa anti-contaminació) per reduir el 50% del trànsit privat a la ciutat tenint en compte criteris d’equitat i que la recaptació es destini a augmentar el finançament dels transports públics.

Les entitats han decidit unir-se i sol·licitar una reunió amb el govern municipal actual i el que surti de les eleccions del 26 de Maig, per acordar un pla de treball per assolir les actuacions concretes que demanden, algunes de forma immediata i altres durant el primer any de mandat del pròxim govern.

Recorden que la contaminació de l’aire va causar 354 morts prematures l’any 20171 i que és el principal problema de salut públic de la ciutat; relacionat amb diversos tipus de càncer, malalties respiratòries, cardiovasculars i neurològiques. Una crisi d’enorme gravetat que exigeix reduir de forma dràstica i urgent les emissions contaminants que s’han d’abordar per fer front a l’emergència climàtica.


Manifest Contaminació de l’aire no resolta a les Glòries

Glòries: celebrem el verd, combatem el gris que ens mata

Celebrem que a partir d’avui el veïnat dels barris de Glòries podrem gaudir d’aquesta primera fase del Parc i la primera fase de la pacificació de la Meridiana. Ho celebrem però el verd no pot amagar els greus problemes de contaminació de l’aire que afecten a tot l’entorn pels alts fluxos de trànsit privat, una situació insostenible que des de fa anys anem denunciant.

Hem de reduir dràsticament el trànsit privat

Tenir més zona verda i espai públic és positiu però no resol els greus problemes de contaminació, soroll, accidentalitat, fragmentació dels barris i ocupació de l’espai públic per l’alta concentració de vehicles provocada per les autovies urbanes que travessen tots els barris de la zona: Gran Via, Meridiana, Aragó i Diagonal.

Per sota del Parc podrien continuar passant 90.000 vehicles diaris 1 sense que s’hagi avançat cap solució pels veïns i veïnes dels barris de l’entorn i especialment pels infants i joves dels centres educatius de la zona (Escola Casas, Escola La Farigola, Institut Salvador Espriu, Institut Pau Claris, Escola Provençals, Escola dels Encants, Escola Bressol Municipal Leonor Serrano, Escola Bressol Municipal La Farinera, Escola Gaia) que són el sector de la població més vulnerable a l’exposició de la contaminació. El trànsit privat hauria de reduir-se a la meitat per protegir la salut de la població segons els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El veïnat diem Prou! Exigim solucions immediates i definitives. Massa anys d’excuses, massa anys de continuats endarreriments de projectes ineficients mentre la població seguim respirant aire que perjudica la nostra salut.

Reivindiquem actuacions immediates:

 • Reducció de carrils i trànsit a Independència i Aragó, posant el carril bus a Independència.
 • Semàfors segurs i temps suficient per als vianants: Aragó, Gran Via, etc.
 • Aplicació de totes les mesures correctores per l’Escola Casas a les que es va comprometre l’Ajuntament de Barcelona fa 6 mesos i que a hores d’ara no s’han implementat.
 • Mesures immediates correctores per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire entorn de les boques del túnel, implementant la tecnologia més avançada en sistemes de filtratge per garantir els nivells de protecció de la salut.
 • Aplicació de la Zona de Baixes Emissions d’acord amb els nivells de referència de l’OMS 2 de forma permanent.
 • Instal·lació d’una estació fixa de mesurament de la contaminació de l’aire a Glòries, amb dades públiques i transparents.

Reivindiquem actuacions pel primer any de mandat del pròxim govern:

 • Carril bus per Gran Via, des de Padilla per dins els túnels i fins al Maresme i Vallès – dins dels túnels amb màxim de dos carrils per a cotxes i al costat el carril bus, tal com es va acordar amb l’Ajuntament- amb increment de busos exprés elèctrics per oferir un transport competitiu interurbà, en horaris i freqüències.
 • Iniciar les obres de connexió del tramvia per la Diagonal, des de les Glòries a Francesc Macià.
 • Seguir la transformació de la Meridiana a partir de c/Mallorca en un eix cívic i pacificat, amb la reducció de carrils per als cotxes fins a la Ciutat Meridiana/Vallbona, sense condicionants (no vinculat a l’execució i resultats d’altres mesures) ni derivació del trànsit privat a altres carrers/barris.
 • Estudiar la implantació d’una taxa diària anti-contaminació (peatge urbà) per reduir el 50% dels vehicles privats a la ciutat d’acord amb els nivells de referència de l’OMS, tenint en compte els criteris d’equitat i que la recaptació es destini a augmentar el finançament dels transports públics.
 • Elaborar en un termini de 6 mesos un pla de mobilitat sostenible per a la transformació de les autovies urbanes Meridiana- Aragó-Gran Via en eixos cívics i pacificats amb prioritat vianants, plataformes de transport públic, bicicletes.
 • Nou Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2019-2024) inclogui l’objectiu de reducció del 50% del trànsit privat per complir els nivells de protecció de la salut amb mesures eficaces i calendari del seu impacte quantificat en la reducció d’emissions 3.
 • Pla de xoc que inclogui les millores de gestió i inversions més crítiques per a la millora de la xarxa de Rodalies.

La contaminació de l’aire és una veritable epidèmia per a la nostra salut; relacionada amb diversos tipus de càncer, malalties respiratòries, cardiovasculars i neurològiques. Una crisi provocada per emissions que també afecten el canvi climàtic, un dels majors problemes que enfronta la humanitat i que és causat especialment per les grans ciutats com Barcelona, responsables de més del 70 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’últim informe de l’ONU reclama als Governs actuació urgent per reduir el 45 % de les emissions de CO₂ en 2030 per limitar l’augment de temperatura els 1,5 graus i evitar efectes irreversibles en la vida del planeta. Cal reduir de forma dràstica i urgent les emissions contaminants.

També volem reclamar solucions reals i preventives a la gentrificació (expulsió dels veïns/es) que pateix la zona a causa de l’especulació immobiliària i que es tingui cura ja des del començament de tot el que sigui neteja, manteniment, usos incívics, etc.

Sol·licitem reunió amb el govern municipal actual i el que surti de les eleccions del 26 de Maig, per acordar un pla de treball per assolir tots aquests objectius. També demanem a totes les candidatures que assumeixin en els seus programes electorals les demandes presentades.

Signants: RespiraGlòries – Proutrànsit – AVV Clot-Camp de l’Arpa – AVV Sagrada Família- AVV Poblenou – AVV Fort Pienc – AFA Institut Salvador Espriu – AFA Institut Pau Claris – AFA Escola Casas – AFA Escola Provençals – AFA Farigola del Clot – AFA Escola dels Encants – AFA EBM Leonor Serrano – AFA EBM La Farinera – Consell Escolar de l’Institut Salvador Espriu – Plataforma per la Qualitat de l’Aire – Ecologistes en Acció.

Barcelona, 6 d’abril de 2019

 1. https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/nou-mirador-per-observar-la-transformacio-de-les-glories-en-un-gran-pulmo- verd_754360.html
 2. Guies de l’OMS pels contaminants principals (PM10, PM2,5, NO2, O3, SO2)
 3. El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 proposava reduir un 30% el trànsit privat per complir la normativa legal l’any 2018. Objectiu que no s’ha assolit per la ineficàcia de les mesures que va incorporar.