Setmana Salvar la Biodiversitat

Ecologistes en Acció, davant la propera celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, adverteix que amb una població menor de 20 exemplars, la supervivència de l’ós bru al Pirineu té un futur negre, tal com assenyalen diversos informes i publicacions de la comunitat científica. Especialment crítica és la situació de la població occidental, només formada per tres mascles, sense cap possibilitat de recuperació si no es realitza un reforçament urgent amb dues o tres femelles.

El govern francès ha fet dos programes de reforçament amb l’alliberament d’exemplars d’aquesta espècie. Un cop finalitzada la segona etapa d’aquest programa, el Ministeri de Medi Ambient d’aquest país es planteja una tercera on, en opinió d’Ecologistes en Acció, seria prioritari actuar sobre la població occidental.

Al vessant espanyol, les diferents administracions són meres observadores de les actuacions que es vénen desenvolupant al costat francès del Pirineu pel que fa al reforçament de la població de l’ós bru. L’ obsolet Pla de Recuperació d’aquesta espècie a Navarra no contempla cap mesura en aquest sentit i, a més, no ha sigut adequadament adaptat ni revisat tal i com el mateix Pla determina en la seua redacció. Més greu és encara que les dues comunitats autònomes espanyoles amb una responsabilitat major, Catalunya i Aragó, no tinguen ni tan sols aprovat aquest pla, per la qual cosa no tenen una política coneguda d’actuació a l’hora de gestionar l’hàbitat i la conservació de l’espècie, incomplint el mandat legal des de l’any 1991.

Atesa la situació crítica, trenta associacions de França, Andorra i Espanya implantades als Pirineus, entre elles Ecologistes en Acció, han decidit unir esforços i coordinar actuacions per a la conservació de l’espècie i el seu hàbitat. Una de les línies de treball serà la pressió a les administracions per a que actuen de manera coordinada, aconseguint que el programa de reforçament continue fins que la població d’ós siga viable i s’aproven i coordinen els plans de recuperació territorials a tot el Pirineu.


MANIFEST ÓS BRU

Per un pla global de restauració i de convivència amb l’ós a la serralada pirinenca

Les entitats de protecció de la natura al Pirineu andorrà, espanyol i francès, essencialment locals, i també regionals i nacionals, aplegades el 9 de maig a Erts (Andorra) en el marc del XXIIè col•loqui de la Comitè Internacional de les Associacions per a la Protecció dels Pirineus (CIAPP)

MANIFESTEN que:

Després de quaranta anys de mesures per a la protecció de l’ós, la seva supervivència a mitjà i llarg termini no està encara assegurada. La petita població d’óssos pirinencs segueix amenaçada pel furtivisme, la degradació i la fragmentació del seu hàbitat. Encara avui dia se segueixen destruint els valors del patrimoni natural de la serralada pirinenca.

La presència de l’ós és perfectament compatible amb les activitats humanes que es duen a terme al Pirineu: ramaderia, turisme, cacera, etc. Això s’ha fet palès en zones com la Serralada Cantàbrica (Espanya) o les poblacions d’ós dels Alps i els Abruzzo (Itàlia) on les activitats humanes són molt semblants que les del Pirineu. En aquestes zones l’acceptació de l’ós és generalitzada. També al Pirineu totes les enquestes realitzades als dos vessants donen un ampli suport social a l’ós.

L’ós ens ofereix una oportunitat de demostrar que la conservació de la biodiversitat i el progrés econòmic del Pirineu són perfectament compatibles. La presència de l’ós, lluny de ser un inconvenient, és un actiu molt important en el camp de l’eco turisme. La societat demana, cada vegada més, una natura ben conservada i en aquest sentit la presència de l’ós té una funció molt important.

Per tot això

DEMANEN que enguany, proclamat per l’ONU any de la biodiversitat, sigui el del llançament d’una acció concertada per la recuperació d’una població viable d’óssos al Pirineu.

RECORDEN als poders públics que han de respectar els seus compromisos i aprovar enguany un nou pla per la restauració d’una població viable d’ós, que, una vegada presentat arreu, sigui aplicat de manera perdurable, sense que estigui sotmès als canvis polítics.

SOL•LICITEN el reforç urgent de la població d’óssos emprès per l’Estat francès,

ESPEREN que les autoritats de tot el Pirineu treballin en l’harmonització de les seves accions en favor de l’ós, amb l’aprovació de plans de recuperació coordinats entre les comunitats autònomes de Navarra, Aragó, Catalunya i França, i també que facin un esforç més gran d’informació i concertació amb tots els sectors socials del territori pirinenc..

ES COMPROMETEN a seguir treballant per la conservació de l’ós, reconeixen que la gent que viu al Pirineu té un paper clau en la conservació d’aquesta espècie emblemàtica i per tant,

S’OFEREIXEN a col•laborar amb tot els agents per tal que la restauració de l’ós, símbol i garantia de la biodiversitat pirinenca, permeti fer un gran pas endavant cap a una ramaderia, una agricultura i un desenvolupament veritablement sostenibles.

Sí al ós als Pirineus!

- CIAPP (Consell Internacional Associatiu per a la Protecció del Pirineu) França, Espanya, Andorra
- CAP Ours (Coordination Associative Pyrénéenne pour l’Ours) França [1]
- ADN (Associacio per a la Defensa de la Natura) Andorra
- APAPMA (Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra) Andorra
- DEPANA ( Lligua per a la defensa del patrimoni natural) Catalonya
- Fondo Natural Aragón, Espanya
- Ecologistes en Acció
- Amigos de la Tierra Espanya
- Federacion de CPN (Conocer y Proteger la Naturaleza) Espanya
- Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos Espanya

Notas

[1] Les associations membres de CAP – Ours: Action Nature, Association Pyrénéenne des Accompagnateurs en Montagne du département Pyrénées-Orientales (APAM 66), APATURA, Association Départementale Pyrénéenne des Accompagnateurs en Montagne de l’Ariège (ADPAM Ariège), Les Amis du Pic du Gar, Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Association des Naturalistes Ariègeois (ANA), Association Nature Comminges (ANC), Comité Ecologique Ariégeois (CEA), Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP), Connaissance de l’ours, FERUS (Groupe Loup France/ARTUS), Fonds d’Intervention Eco-Pastoral – Groupe Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), L’œil aux aguets, Mille Traces, Nature Midi-Pyrénées (NMP), Nature Midi-Pyrénées comité local Hautes-Pyrénées, Pays de l’Ours-ADET (Association pour le Développement Durable des Pyrénées), Société d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature dans le Sud Ouest-Béarn (SEPANSO- Béarn), Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM), Sours, Société Protectrice des Animaux (SPA), France Nature Environnement Midi-Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées), France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE 65), WWF France.