La costa barcelonina, entre les més degradades del Mediterrani

PDF - 983.8 kB
Informe Banderas Negras 2010

El litoral central català, al voltant de la costa de la ciutat de Barcelona cap al nord i cap al sud, es troba entre les zones més degradades de tota la costa mediterrània de l'Estat espanyol. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe “Banderes Negres 2010” que Ecologistes en Acció acaba de presentar públicament coincidint amb la temporada estival en què es produeix la major afluència de població al litoral.

S'esmenta el cas de la platja de la Barceloneta com a exemple d'aquesta degradació. Les causes, en aquest cas igual com a la resta de la costa, són de diferent tipus:
- Alteració de la dinàmica costanera
- Destrucció del litoral
- Contaminació de les aigües marines

En el primer cas, es parla de l'ampliació del Port de mercaderies de Barcelona, amb un nou espigó de 7 km de llargada, la construcció de dics submergits o parcialment submergits davant la platja de la Barceloneta i d'altres de la ciutat, així com altres espigons i infraestructures que alteren greument la dinàmica costanera. Cal recordar que a la costa catalana, orientada de nord-est a sud-oest hi predominen les corrents marines en aquesta mateixa direcció, responsables de reequilibrar la costa i recuperar els efectes dels temporals de llevant, de manera natural. La construcció d'aquestes infraestructures, així com la ocupació de terrenys al mar, provoca que les corrents no segueixin el seu curs normal o quedin interrompudes, provocant tant un impacte negatiu sobre les platges (pèrdua contínua de sorra que es compensa amb aportacions artificials molt cares i d'efecte advers per a la vida marina) com sobre els ecosistemes marins.

Quant a la destrucció del litoral, es pot esmentar el desviament del riu Llobregat, la ocupació d'espai al mar amb obres com el Maremàgnum, el port olímpic, el nou port de mercaderies o el projecte de zoo marí al Besòs. Totes aquestes obres suposen alterar irreversiblement la nostra costa. Es perd un paisatge litoral, es destrueixen ecosistemes naturals i es vulneren les lleis ambientals. Resulta una burla a la població i a la legislació la construcció recent de l'Hotel W (conegut com Hotel Vela), a la platja de la Barceloneta, incumplint flagrantment la Llei de Costes i la Llei de Ports. La Llei de Costes identifica clarament els primers 100 metres de tot el litoral de l'Estat com a domino públic marítimo-terrestre, i només hi permet instal·lacions d'interès públic compatibles amb la conservació del litoral. L'Hotel vela és un negoci privat, d'èlit, on no hi ha un interès públic per cap banda, construït il·legalment a la nova bocana del Port de Barcelona (al costat de la platja de la Barceloneta) com molt bé ha denunciat la Plataforma contra l'Hotel Vela (http://hotelvelabarcelona.com/blog).

La contaminació de les aigües marines, malgrat una lleugera millora al llarg dels anys, segueix sent altament preocupant. Diversos estudis assenyalen que a les aigües al voltant de Barcelona, tant dins com fora del Port, es troben altes concentracions d'Hidrocarburs aromàtics polícíclics (HAP), potencials carcinògens i mutàgens. TAmbé es troben altes quantitats de TBT (tributilestany), un compost molt tòxic per a les espècies marines, conegut com a greu disruptor endocrí que afecta al sistema hormonal tant d'espècies marines com als humans. No es pot oblidar la presència d'altes concentracions de metalls pesats a les aigües barcelonines (mercuri, zenc, coure, cadmi, plom, crom, i Níquel), a és de compostos com el DDT, un organoclorat extremadament tòxic. Totes aquestes substàncies arriben al mar a través d'abocaments d'aigües urbanes i industrials i, en menor mesura, agrícoles, a més de per vessaments provinents del trànsit marítim. És per tot això que el Pla d'Acció pel Mediterrani de les Nacions Unides del 2009 inclou a Barcelona com a “hot-spot” de contaminació al nostre mar, al costat de ciutats com Venècia o Nàpols.

Per totes aquestes raons i moltes d'altres, Ecologistes en Acció concedeix una Bandera Negra ben gran a la platja de la Barceloneta i a tot el litoral català. Estem parlant d'una agressió constant cap al mar i al litoral que va de punta de les costes mediterrànies espanyoles, però que a Barcelona tenen un punt “calent”.

Els efectes d'aquest “Caos a la Costa” (subtítol de l'informe Banderes Negres 2010) són tremendament greus tant sobre la vida marina, sobre les persones i també sobre l'economia. Ecologistes en Acció considera que és el moment de fer un canvi profund en la relació de la nostra societat amb el mar i la vida aquàtica, canviant d'un model de depredació i destrucció a un de respecte, convivència i equilibri.