La tripulació del veler Diosa Maat d'Ecologistes en Acció aborda l'hotel Vela per denunciar la privatització de la costa, el foment d'èlits socials i la inversió de més de 50 milions d'euros de fons públics a la costa de Barcelona.

El litoral de Barcelona ha estat desconfigurat i destruit de manera quasi irreversible pels següents motius:

  1. La brutal urbanització del front marítim ha eliminat definitivament la major part de la naturalitat en la costa (hi ha pràcticament un continu de ciment entre la Costa Brava i el Delta de l'Ebre).
  2. Les infraestructures (ports, espigons, dics, etc) han alterat irremediablement la dinàmica costanera, degradat la vida al mar i afectat els fluxos de sediments amb la conseqüent pèrdua de platges.
  3. Les construccions d'infrastructures com el “Fòrum de les Cultures” de Barcelona, el Port Olímpic, Zoo Marítim i les contínues ampliacions del Port de Barcelona.
  4. S'ha privatitzat part de la costa, com en el cas del Port de Barcelona i de manera escandalosa tot l'entorn de l'Hotel Vela, per convertir-la en un entron elitista no s'exclou a la major part de la població.

Aquesta transformació, ha ocasionat un canvi de la dinàmica litoral i vies d'arribada dels sediments a les platges i, per tant, una condemna d'inversió anual de l'Estat espanyol per al manteniment artificial del front costaner i les seves platges.

Aquesta inversió del ministeri de Medi Ambient, es tradueix en al voltant de 50 milions de euros els últims 10 anys, en obres com la construcció d'espigons emergits i semisumergits a la Barceloneta, la recanalització de les aigües d'escorrentia a la platja del Bogatell, obres d'extracció i abocament de sorra provinents de les barres de sorra sumergides properes a Llocs d'Interés Comunitari marí del Maresme i pedreres d'origen terrestre.

Aquesta xifra, hauria de sumar-se als diners invertits per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Barcelona en la gestió de la platja i front litoral. Aquesta inversió va destinada a facilitar el negoci a les grans empreses promotores depredadores de la costa i els seus recursos (naturals i humans).

D'altra banda, a la ciutat de Barcelona s'ha facilitat la privatització de la costa, el millor exemple el trobem en l'Hotel Vela. La Llei 48/2003, de 26 de novembre de règim econòmic i de prestació de serveis en els ports d'interés general, estableix la independència i planificació econòmica per part de cada una de les Autoritats Portuàries escampades per tota la costa, la possibilitat d'inversió privada en els projectes i actuacions d'aquests ports d'interés general i, a més la possibilitat de competir uns amb altres. L'aplicació d'aquesta Llei, suposa que autoritats portuàries com la de Barcelona busquen un sanejament dels seus comptes i competivitat econòmica, amb projectes com el de l'Hotel Vela. Aquest projecte, ha facilitat l'ocupació d'aquest sòl públic a promotors com FCC, OHL, COSA i SACYR.
A més, hem d'afegir que aquests projectes han estat inclosos i promoguts per la planificació urbanística de l'Ajuntament de Barcelona i el vist-i-plau de la Generalitat de Catalunya exercint un mal ús de la Llei de Costes al canviar l'ús de sòl de part del Barri de la Barceloneta a Domini Públic Portuari, la qual cosa ha suposat la creació de zones d'èlit social i una fractura i expulsió social en el barri de la Barceloneta.

Al cas concret de l'Hotel Vela (W Barcelona), des d'abans de construir-se es va endegar un ampli moviment ciutadà de rebuig, com s'ha pogut comprovar en les múltiples accions de protesta del veïns (http://hotelvelabarcelona.com/). A hores d'ara, l'Hotel es troba en procés d'un contenciòs administratiu interposat per la plataforma ciutadana que s'oposa a l'edifici per la privatització de terrenys públics. Ecologistes en Acció denuncia l'emplaçament escollit i la fosca operació legal desenvolupada per les administracions competents (Govern d'Espanya, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) per haver fet fora els veïns per incompliment de la llei de costes i permetre la construcció d'aquest hotel tan elitista.