Les entitats que signem aquest manifest, representem milers de persones preocupades pel medi ambient i la salut de les persones. Reclamem el tancament de la nuclear de Cofrents, al 2011, quan caduca l'actual llicència.

Volem el tancament de la nuclear, perquè és un greu problema per la qualitat de vida, per al medi ambient i per a un desenvolupament realment sostenible.

1. La central nuclear és perillosa. Un accident greu afectaria milions de persones, començant per les comarques valencianes i castellano-manxegues més pròximes i estenent-se el núvol radioactiu per tota l'àrea mediterrània i la resta del territori europeu. El risc d'accidents augmenta com més s'allarga el funcionament de la nuclear.

2. Les enormes quantitats de residus que genera, d'alta i molt alta activitat, són les substàncies més perilloses que es coneixen i no tenen solució definitiva. Com més temps funcionen les nuclears més milers de tones de residus radioactius hi haurà que portar al cementeri “temporal” i el País Valencià és el primer candidat a allotjar-lo.

3. Fins i tot amb un funcionament normal, sense incidents greus, les emissions radioactives de les centrals nuclears poden suposar un risc per a la salut, com demostren estudis epidemiològics recents. La radiobiologia ja ha demostrat que qualsevol dosi de radioactivitat pot induir un càncer.

LA NUCLEAR NO SOLS ÉS PERILLOSA, ÉS INNECESSARIA

Podem prescindir de la nuclear sense cap problema important per l'economia valenciana. Hi ha alternatives. Alternatives millors des de tots els punts de vista, sanitaris, ambientals i econòmics.

1. En primer lloc les alternatives passen per una planificació racional de la producció i el consum energètic al nostre país.

2. S'han d'establir mesures d'estalvi i eficiència en totes les indústries, on a penes s'ha iniciat el desenvolupament de sistemes productius més nets i eficients.

3. S'han d'aplicar millores d'eficiència en el transport, sector que consumeix al voltant de la meitat de l'energia i origina quasi la meitat de contaminants atmosfèrics.

4. S'han d'aplicar millores energètiques en el turisme, en l'urbanisme, en la construcció i en cada casa.

5. S'han d'aplicar millores en la gestió dels residus urbans i agropecuaris.

6. I també s'han d'estimular més i millor les energies renovables; no sols l'eòlica, sinó també la solar i altres fonts variades (biomassa, geotèrmica, mareomotriu, etc.).

UNA NOVA ECONOMIA MÉS NETA, EFICIENT I DURADERA ÉS POSSIBLE… SI PRESCINDIM DE LA NUCLEAR

Les energies alternatives generen més llocs de treball que les energies brutes. Generen nivells més elevats d'eficiència, abaratiment de costs i major competitivitat. Impliquen estimular noves tecnologies i nous sectors industrials en els quals el País Valencià podria ser líder.

La persistència de l'energia nuclear és una permanent excusa per a no impulsar més decididament les alternatives. Una justificació inacceptable per a retardar la transició cap a una economia més neta, més eficient i més viable.

Els recursos econòmics immensos que implica el manteniment de la nuclear no estaran disponibles per a les alternatives. La nuclear és el principal fre que impedeix avançar cap a les energies renovables i cap a una economia més eficient i neta.

TANQUEM COFRENTS: ARA ÉS POSSIBLE I ÉS NECESSARI.
No donem suport a la vella nuclear, avancem cap a la necessària sostenibilitat.

PLATAFORMA “TANQUEM COFRENTS”: Tanquem Cofrents està integrat per: Greenpeace, Ecologistes en Acció del País Valencià, Acció Ecologista Agró, WWF-València, GECEN, Xúquer Viu, Acció pel Clima, Salvemos Mijares, Joves Verdes, Baladre, Intersindical Valenciana, CGT i CAT

Han actuado 0 personas
Nos faltan 0 firmas

Actua ara

El teu nom
Els teus cognoms
El teu correu-e
Codi postal

En firmar la petició estaràs enviant aquesta carta

Destinataris: Sr. Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero i Sr. Ministro de Industria, D. Miguel Sebastián

Sr. Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero i Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Miguel Sebastián:

Las personas y entidades que firmamos este manifiesto, representamos miles de personas preocupadas por el medio ambiente y la salud de las personas. Reclamamos el cierre de la Nuclear de Cofrentes, para el 2011, cuando caduca la actual licencia.

Queremos el cierre de la Nuclear, porqué es un grave problema para la calidad de vida, para el medio ambiente y para un desarrollo realmente sostenible.

1. La central nuclear es peligrosa. Un accidente grave afectaría a millones de personas, comenzando por las comarcas valencianas y castellano-manchegas más próximas y extendiéndose la nube radiactiva por todo el área mediterránea y el resto del territorio europeo. El riesgo de accidentes aumenta cuanto más se alarga el funcionamiento de la nuclear.

2. Las enormes cantidades de residuos que genera, de alta y muy alta actividad, son las sustancias más peligrosas que se conocen y no tienen solución definitiva. Cuanto más tiempo funcionan las nucleares más miles de toneladas de residuos radiactivos habrá que llevar al cementerio “temporal” y el País Valencià es el primer candidato a alojarlo.

3. Incluso con un funcionamiento normal, sin incidentes graves, las emisiones radiactivas de las centrales nucleares pueden suponer un riesgo para la salud, como demuestran estudios epidemiológicos recientes. La radio biología ya ha demostrado que cualquier dosis de radiactividad puede inducir un cáncer.

LA NUCLEAR NO SOLO ES PELIGROSA, ES INNECESARIA

Podemos prescindir de la nuclear sin ningún problema importante para la economía valenciana. Hay alternativas. Alternativas mejores desde todos los puntos de vista, sanitarios, ambientales y económicos.

1. En primer lugar las alternativas pasan por una planificación racional de la producción y el consumo energético en nuestro país.

2. Se tienen que establecer medidas de ahorro y eficiencia en todas las industrias, donde apenas se ha iniciado el desarrollo de sistemas productivos más limpios y eficientes.

3. Se tienen que aplicar mejoras de eficiencia en el transporte, sector que consume alrededor de la mitad de la energía y origina casi la mitad de contaminantes atmosféricos.

4, Han de aplicarse mejoras energéticas en el turismo, en el urbanismo, en la construcción y en cada casa.

5. Se tienen que aplicar mejoras en la gestión de los residuos urbanos y agropecuarios.

6. Y también se han de estimular más y mejor las energías renovables; no solo la eólica, sino también la solar y otras fuentes variadas (biomasa, geotérmica, mareomotriz, etc.).

UNA NUEVA ECONOMÍA MÁS LIMPIA, EFICIENTE Y DURADERA ES POSIBLE… SI PRESCINDIMOS DE LA NUCLEAR

Las energías alternativas generan más puestos de trabajo que las energías sucias. Generan niveles más elevados de eficiencia, abaratamiento de costes y mayor competitividad. Implican estimular nuevas tecnologías y nuevos sectores industriales en los que el País Valencià podría ser líder.
La persistencia de la energía nuclear es una permanente excusa para no impulsar más decididamente las alternativas. Una justificación inaceptable para retrasar la transición hacia una economía más limpia, más eficiente y más viable.

Los recursos económicos inmensos que implica al mantenimiento de la nuclear no estarán disponibles para las alternativas. La nuclear es el principal freno que impide avanzar hacia las energías renovable y hacia una economía más eficiente y limpia.

Atentamente,