El dimarts 21 de juny, a les 17:16 hores, tindrà lloc el solstici d'estiu, el dia més llarg de l'any; les organitzacions ecologistes celebren l'arribada de l'estiu amb el Dia del Sol, un dia per a promocionar i donar suport a les fonts d'energia renovable. Enguany, demanen a més la fi de l'energia nuclear quan s'han complit 100 dies de l'accident de Fukushima.

Ecologistes en Acció ha denunciat en el Dia del Sol el baix nivell d'aprofitament de l'energia solar al nostre país, que és àmpliament superat per països europeus amb molt menor nivell d'irradiació solar, com ara Alemanya.

Les tecnologies de fabricació i instal·lació d'energies renovables desenvolupades a Espanya ens havien posat al cap de la resta de països, amb els avantatges econòmics i socials que això comportava. Però El Govern li ha posat fre abans que desplacen a les tecnologies brutes, espantat per la pressió de les grans companyies energètiques.

D'altra banda, si l'administració pública en els seus diferents nivells (local, autonòmica, estatal), prenguera la iniciativa d'incorporar panells de solar tèrmica en els seus edificis i instal·lacions, i si a més la fera obligatòria en tots els edificis d'habitatges que es construïsquen en sòl públic, el panorama per a aquesta energia canviaria enormement, ja que en assegurar un mercat fomentaria l'aparició d'empreses instal·ladores, i a més tindria l'efecte de difondre aquesta tecnologia entre els ciutadans, convencent-los de la seua rendibilitat. En compte d'això, imposa unes quotes de potència i unes traves administratives que limiten el seu desenvolupament.

La situació de l'energia solar fotovoltaica és especialment sorprenent. S'està instal·lant ací una potència tan curta que som un país exportador, tant d'equips com de tecnologia. A més de l'electrificació de zones rurals o sense connexió a la xarxa elèctrica, també hi ha la possibilitat d'unir la instal·lació a la xarxa, abocant-hi els quilowatts solars obtinguts amb un impacte ambiental infinitament menor que el de les centrals tèrmiques de combustibles fòssils o nuclears.

Per a l'organització ecologista aquesta possibilitat de vendre una electricitat que pot generar-se en les teulades, amb instal·lacions poc complexes, hauria de ser promocionada de forma preferent pels poders públics.

Finalment, Ecologistes en Acció, quan s'han complit 100 dies de l'accident de Fukushima, ha demanat l'abandó de l'energia nuclear ja que, a més de la seua perillositat, és totalment importada, per la qual cosa no ens atorga cap independència de l'exterior. El 100% de l'urani que consumim s'importa i s'enriqueix a l'estranger. L'única cosa que es fabrica a Espanya són els elements combustibles. Així mateix, la tecnologia en què es basen els reactors nuclears espanyols és totalment importada, amb l'excepció dels generadors de vapor de Almaraz I i II i de Ascó I i II, que han sigut fabricats per ENSA.

Desgraciadament, el nostre país és energèticament molt dependent, però l'energia nuclear no contribueix a resoldre aquest problema. En canvi les energies renovables sí que són de producció nacional així com bona part de la tecnologia en què es basen.