Recentment s'ha fet públic que la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient vol modificar el projecte ja aprovat per a la connexió entre els barris alcoians del Viaducte i de la Zona Nord. La nova proposta que ha transmés als responsables municipals el director general d'Obres Públiques de l'esmentada Conselleria consisteix en una connexió més directa entre els dos barris mitjançant un pont per a vianants, transport públic i vehicles d'emergències, i que comptaria també amb un carril bici.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció valora molt positivament aquest canvi, encara que sospita que es pot tractar d'una cortina de fum i una excusa per allargar els terminis d'execució i dissimular la manca de recursos del Govern Valencià.

Ja en juny de 2009, quan va eixir a informació pública l'Estudi d'Impacte Ambiental del nou pont sobre el riu Serpis per comunicar la Zona Nord i el Viaducte, el grup ecologista va estudiar tota la informació disponible en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcoi i va formular una al·legació en la qual s'incorporaven les dades i les recomanacions de l'Auditoria Ambiental d'Alcoi i de l'Estudi de Mobilitat del la ciutat encarregat per l'Ajuntament.

En l'al·legació bàsicament es qüestionava el projecte inicialment aprovat, que responia únicament a la mobilitat amb vehicles de motor i que ni tan sols semblava el més adequat per al transport públic; així mateix, s'advertia que l'increment del trànsit podria provocar embossos indesitjables en el viaducte de Canalejas i en els carrers Casablanca i Gonçal Barratxina. El projecte ara rebutjat haguera suposat també un fort increment del trànsit en unes zones residencials actualment tranquil·les, amb un increment del soroll i de la contaminació atmosfèrica; en especial haguera repercutit negativament en el nou col·legi Miguel Hernández, molt pròxim a un dels extrems de la connexió projectada.

La Carrasca-Ecologistes en Acció reclamava en l'al·legació que es reconsiderara el traçat de la connexió prevista de manera que fóra la més favorable al trànsit a peu. En aquest sentit es defensava la distància més curta entre els dos punts (final del passeig del Viaducte i plaça de l'alcalde Agustí Albors, en la Zona Nord) i que es mantinguera la mateixa cota de altura, amb la qual cosa no es dissuadiria el seu ús per part dels vianants.

En tot cas, en l'al·legació —que en el seu dia va ser rebutjada— es demanava també que es considerara la possibilitat de dissenyar i construir una pasarel·la exclusiva per a vianants i bicicletes entre els dos punts abans esmentats dels dos barris, de forma que l'objectiu final fóra aconseguir la seua proximitat i així facilitar al màxim els desplaçaments a peu en detriment de l'ús del vehicle privat.

Finalment, la nova proposta de la Conselleria sembla molt adequada al grup ecologista, ja que, a més de facilitar el desplaçament a peu i amb bici, comptaria amb un carril per al transport públic i per a les emergències: «Es tracta d'un pas important, ja que comporta disminuir el trànsit motoritzat, millorar la seguretat vial, potenciar els desplaçaments a peu i afavorir el transport col·lectiu».

Aquesta obra de connexió més directa evitarà també els problemes d'inestabilitat geològica i d'esllavissament de talussos, i tindrà un impacte ambiental molt menor sobre el Paisatge Protegit del Serpis.

El grup ecologista espera «que el nou gir que planteja ara aquest projecte no responga en cap cas a la situació d'endeutament del Govern Valencià, que ha estat furtant a Alcoi i als seus habitants, des de ja fa més de setze anys, la possibilitat de tindre una connexió, còmoda, ràpida i sostenible entre els barris de la Zona Nord i del Viaducte.»