Una desena d'activistes d'Ecologistes en Acció de Barcelona van realitzar els darrers dies una acció contra-consumista al centre de la ciutat, seguint la línia iniciada l'any passat.

Tríptic El consumisme destrueix el planeta {PDF}L'acció va denunciar el consumisme rampant que està a l'origen de la crisi econòmica, ecològica i social del nostre país, i del nostre planeta. El sistema, que difon la seva ideologia amb un missatge de consumir com a font de felicitat, està generant no només unes generacions addictes al consum de tota mena de productes i serveis superflus, sinó que impulsa una economia que només té per objectiu maximitzar els beneficis d'unes poques grans corporacions. I això es fa a costa de sacrificar el que sigui: explotació de les persones i destrucció ambiental arreu del planeta.

Per això, Ecologistes en Acció recolzem tota mena d'iniciatives encaminades a fomentar un consum conscient i crític, com pot ser el moviment de les cooperatives de consum ecològic, les publicacions sobre consum (com Opcions) o d'altres xarxes i moviments.

Tanmateix, ens sembla important arribar a la població en general amb un discurs crític però positiu alhora. De denúncia del sistema, però de generació d'alternatives.

El tríptic distribuït pel centre de la ciutat aporta criteris per a decidir si és necessària una compra o no, i en cas que ho sigui, quins aspectes cal tenir en compte a l'hora d'anar a la botiga.