Cementera de AlicanteLa Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge mitjançant una resolució de 27 de març del 2012 ha modificat en nombrosos extrems l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) concedida a Cemex Espanya SA per a incinerar fins al voltant de 250.000 tones anuals de 40 tipus de residus diferents en la seua fàbrica de ciment d'Alacant, com a conseqüència del recurs d'alçada interposat per Ecologistes en Acció el passat 1 de desembre del 2011. El 30 de novembre del 2011 es va publicar en el Diari Oficial la resolució de 22 de febrer del 2011 per la que es concedia a Cemex Espanya SA eixa AAI.

Un del punts polèmics d'eixa AAI era la inclusió en el flux de residus a incinerar per Cemex de substàncies perilloses, com a greixos i olis generats en la pròpia instal•lació, ja que l'AAI no imposava les condicions preceptives exigides per la legislació vigent per al seu tractament (temperatura del forn adequada, composició química d'eixes substàncies que excloguera la presència dels tòxics bifenilos policlorats (PCB), etc). No obstant això segons ens informa la Conselleria de Medi Ambient Cemex Espanya SA renuncia a incinerar eixos residus perillosos ara, ja que reconeix que “no disposa d'una instal•lació adequada per a autogestionar residus perillosos”. El 16 de març del 2012 Cemex Espanya SA ha presentat una sol•licitud de modificació no substancial que arreplega eixa afirmació.

Eixa maniobra de Cemex Espanya SA, per a buidar en part el resultat del recurs d'alçada d'Ecologistes en Acció, demostra l'estreta connivència que existix entre la multinacional i l'Administració Autonòmica, perquè d'una banda ve a ajudar a eixa Administració a resoldre els greus errors en què va incórrer al dictar la Resolució de 22 de febrer del 2011 per la que es concedia l'AAI a Cemex i per una altra elimina un dels punts més polèmics i on els incompliments legals són més evidents. No és casualitat que eixa modificació no substancial de Cemex s'haja presentat quan s'estava resolent el recurs d'alçada dels ecologistes, posant en evidència la intensa comunicació entre la Conselleria de Medi Ambient i la multinacional mexicana. Tampoc és aliena a este canvi de criteri de la pròpia Conselleria la recent tramitació d'un recurs contenciós administratiu dels ecologistes davant del TSJ contra la Resolució de 22 de febrer del 2011.

Ens podem preguntar, Quan se n'ha adonat Cemex Espanya SA que no disposa d'instal•lacions adequades per a tractar residus perillosos? No és estrany que s'haja adonat d'això uns dies abans que la Conselleria de Medi Ambient acceptara el recurs dels ecologistes on es demostrava l'incompliment de la legislació en què havia incorregut la pròpia Conselleria a l'aprovar la incineració de residus perillosos?

Ecologistes en Acció estudiarà en detall la resolució de la Secretaria Autonòmica i valorarà si procedix continuar amb el recurs contenciós administratiu interposat davant del TSJ ampliant el motiu del mateix per a incloure esta resolució de 27 de març del 2010 o desistix del mateix.