Rio+20 Garapen iraunkorretik ekonomia berdera
En Bilbao
Del 27 de septiembre de 2012 / 09:00
al 28 de septiembre de 2012

Rio+20 Garapen iraunkorretik ekonomia berdera

Matrikula

 • Data: irailaren 27an eta 28an
 • Lekua: Bizkaia Aretoa (Arriaga aretoa)
 • Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara (uztailaren 27an eta 28an). 16:00etatik 20:00etara (uztailaren 27an bakarrik)
 • Prezioa: ikasle eta langabeek 25 €; gainerakoek 50 €
 • Matrikula epea: maiatzaren 2tik irailaren 25era
 • Balio akademikoa: 20 ordu
 • Koordinazioa: Iñaki Bárcena Hinojal eta Rosa Lago Aurrekoetxea (UPV/EHU)
 • Hizkuntza: Euskara / Gaztelania / Ingelesa (itzulpenarekin)
 • Laguntzaileak: Ekologistak Martxan
PDF - 180.1 KB
Udako Ikastaroa

2012ko ekainaren 20tik 22ra, bosgarren aldiz egingo da Ingurumenerako Nazio Batuen Konferentzia (1972an Stockholmen egin zen; 1982an Nairobin; 1992an Rio de Janeiron eta 2002an Johannesburgon); oraingo honetan, berriz ere Rio de Janeiron (Brasil). Rio + 20 gisa ezagutzen den topaketa hau hiri berean Munduko Gailur ospetsua egin zenetik hogei urtera egin da; beraz, karga sinbolikoa eta itxaropenak berekin dakartza ezinbestean. Gailurraren gai nagusietako bat ekonomia berdea indartzea izango da, hazkunde ekonomikoarekin jarraitzeko ahaleginean, baliabide naturalen erabileraren ezinbesteko murrizketa eta banaketa zuzena alde batera utzita.

Garapen iraunkor kontzeptuak onespena jaso zuen Rio 92an, eta honela definitu zen: egungo belaunaldien beharrak asetzea; betiere, etorkizuneko belaunaldiek beren beharrei erantzuteko aukerak kolokan jarri gabe”. Horretarako proposatutako mekanismoa hazkundea gehitzea zen, arazoaren erroa hazkundea bera zela ohartu gabe. Hala, hazkundea garapenarekin lotzen zen, eta garapenak pobreziaren arazoa konpondu behar zuen. Garapenaren alde iraunkorra hobekuntza teknologikoei lotzen zitzaien, etorkizunean eragin txikiagoak ekarriko zituztelakoan. Orain, kapitalismo berdearen eta txikiagotze iraunkorraren artean aukeratu beharra dagoela dirudi.

Datorren ekainaren 19tik 22ra Rio de Janeiron Nazioarteko Gailurra bilduko dela aprobetxatuz, handik bueltan, bertan parte hartuko duten irakasle batzuk aukeratu ditugu Bilbon iradokizunak eta esperientziak biltzeko.

Hiru saio desberdinetan, mundu osoko espezialistak etorriko dira ingurumen politiken azterketa, arazo sozio-ekologiko global nagusien erronkak eta planteatzen ari diren alternatibez mintzatzeko. Ongi etorri!

Rio+20 Del desarrollo sostenible a la economía verde

Matrícula

 • Fecha: 27 y 28 de septiembre
 • Lugar:Bizkaia Aretoa (sala Arriaga)
 • Horario: de 9:00 a 14:00 (días 27 y 28). De 16:00 a 20:00 (sólo día 27)
 • Precio: Estudiantes y personas desempleadas 25 €. Resto de matrículas 50 €
 • Plazos de matrícula: Desde el 2 de mayo al 25 de septiembre
 • Validez académica: 20 horas
 • Coordinación: Iñaki Bárcena Hinojal y Rosa Lago Aurrekoetxea (UPV/EHU)
 • Idioma: Euskera / Castellano / Inglés (habrá traducción)
 • Colabora: Ekologistak Martxan
PDF - 180.1 KB
Udako Ikastaroa

Del 20 al 22 de junio de 2012 se celebra por quinta vez la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Estocolmo 1972- Nairobi- 1982- Rio de Janeiro- 1992 – Johannesburgo -2002) de nuevo en Río de Janeiro (Brasil). Popularmente conocido como Río + 20, este encuentro tiene lugar veinte años después de la conocida Cumbre de la Tierra celebrada en la misma ciudad, por lo que indefectiblemente lleva una carga de simbología y expectativas. Uno de los temas centrales de la Cumbre será la potenciación de la economía verde en un intento de continuar con el crecimiento económico, dejando de lado la imprescindible reducción del uso de recursos naturales y su reparto equitativo.

El concepto de desarrollo sostenible tuvo su espaldarazo en Río 92, definiéndose como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. El mecanismo propuesto para conseguirlo era más crecimiento, ignorando que éste estaba en la raíz del problema. Se asimilaba así crecimiento a desarrollo, el cual debía solventar el problema de la pobreza, y se fiaba la parte sostenible del término a las mejoras tecnológicas, que permitirían en el futuro producir menores impactos. Ahora la disyuntiva parece situarse entre el capitalismo verde o el decrecimiento sostenible.

Aprovechando que del 19 al 22 de junio se celebrará la Cumbre Mundial en Río de Janeiro, hemos invitado a algunos profesores que participarán en ella, para que nos presenten en Bilbao sus sugerencias y experiencias.

En tres sesiones distintas, especialistas procedentes de todo el mundo nos presentarán las políticas medioambientales, los retos que suponen los problemas socio-ecológicos globales y las alternativas que se están planteando. ¡Bienvenid@s!