PDF - 532.2 kB
Al•legacions Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

Aquest matí en roda de premsa, representants de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (AuS) i de diverses organitzacions ecologistes [1] han demanat l'aturada del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC) per tal que aquest no condicioni la nova Llei de Canvi Climàtic anunciada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Per a les entitats ecologistes i AuS, és imprescindible que aquesta llei sigui coherent amb les recerques del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i estableixi uns objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en la línia de les seves recomanacions científiques. El PECAC hauria de ser l'instrument que permetés aplicar la Llei de Canvi Climàtic i no una manera de condicionar-la des de l'inici.

Aquesta ha estat l'al·legació principal del document comú que les entitats han presentat en el termini d'al·legacions al PECAC (2), i que fem públiques avui, dia que el Conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, es reuneix a porta tancada amb els representants de les forces polítiques parlamentàries.

En opinió dels representants de les organitzacions d'arquitectes i ecologistes, el PECAC seria una base pèssima per a una Llei de Canvi Climàtic a Catalunya perquè:

 • El punt de partida del document és exclusivament economicista, basat en un escenari de disponibilitat, demanda i preus de combustibles fòssils que és excessivament optimista i no es correspon a la realitat. A més, la informació del PECAC no està actualitzada: la reducció del consum d'energia des de 2009, aconseguida a finals de 2012, degut a la crisi, assolirà els objectius d'estalvi energetic que el PECAC determina per al 2020.
 • Les mesures que es proposen en els més de 800 fulls són poc clares i, alhora, poc efectives per aconseguir els objectius proposats pel pla. Aquest és, en particular, el cas de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que el PECAC situaria el 2020 en un augment d'emissions d'un 40% respecte al 1990, un valor molt allunyat fins i tot de la reducció del 20% proposada per la UE.
 • El finançament públic del PECAC es basa exclusivament en l'expectativa de la venda dels Crèdits de Carboni que li corresponen a Catalunya dels assignats a Espanya pel període 2012-2020, confiant en un preu de venda constant de 20€ Crèdit, en lloc d'apostar per impulsar mesures de fiscalitat ambiental, com l'impost sobre la generació d'energia nuclear o la disposició i l'emmagatzematge de residus nuclears establerts per Castella- La Mancha.

Per això, i a banda de demanar-ne l'aturada fins que s'aprovi una Llei de Canvi Climàtic ambiciosa, les entitats han demanat que el PECAC 2012-2020:

 • Es basi en escenaris d'increment dels efectes del canvi climàtic i de major escassetat, preu i conflictivitat internacional per l'accés als combustibles fòssils, derivats de l'assoliment del peak-oil abans o durant el període de vigència del Pla i de els projeccions més enllà de la seva vigència.
 • Atenent a la catàstrofe de Fukushima, plantegi el tancament de les centrals nuclears catalanes, tot reconeixent que, amb l'actual sobrecapacitat de generació elèctrica, aquestes centrals són el principal fre a la introducció de les energies renovables.
 • Formuli una Estratègia per a una Catalunya Renovable, que incorpori un objectiu d'abastar amb energies renovables el 100% de la demanda energètica de Catalunya el 2050.
 • Determini amb major precisió i prioritzi les mesures que han de fer possible assolir els objectius del PECAC, alhora que protocolitzi les accions urgents a implantar en el cas que l'assoliment d'objectius sigui deficient.
 • Exclogui la crema de residus sòlids urbans, ja sigui en incineradores o com a Combustibles Derivats dels Residus.
 • Desenvolupi una veritable estratègia de mobilitat energèticament eficient, que vagi més enllà d'impular la venda de cotxes elèctrics, i aposti per la mobilitat no motoritzada, les dues rodes elèctriques, el transport col·lectiu i la gestió intel·ligent de flotes de cotxes.
 • Inclogui un nou capítol sobre la “reducció de la demanda energètica i les emissions de gasos d'efecte hivernacle a partir de les eines pròpies de l'urbanisme i l'arquitectura.
 • I inclogui un capítol sobre Mesures de Fiscalitat Ambiental, amb una quantificació dels recursos que pot generar cadascuna d'elles, i un pla per aplicar aquests recursos a la promoció de l'estalvi, l'eficiència i les energies renovables.

ADENC-EdC, ANG, AUS, Ecologistes en Acció de Catalunya, FAVB, Greenpeace, PTP

Notas

[1] Les entitats convocants són: ADENC-EdC, Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (AuS), Associació de naturalistes de Girona (ANG), Ecologistes en Acció de Catalunya, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Greenpeace, Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP)