Efectes del glifosat. Soja transgènica

Els efectes de l'ùs del glifosat per a la salut humana. Denúncia i advertiment del perill de consumir productes del bestiar alimentat amb soja transgènica. Conferència impartida per Sofía Gática, María Godoy y Gregorio Álvaro Campos.