PDF - 91.2 KB
Al.legacions presentades per Ecologistes en Acció

Ecologistes en Acció ha presentat al.legacions contra el nou projecte de sísmica 3D de Repsol a Tarragona que pretén ampliar l'explotació petrolífera al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Repsol ha estat portada davant la Justícia en diverses ocasions per causar vessaments continuats a la zona.

Les activitats extractives de REPSOL a la costa tarragonina han comportat durant els últims anys 16 incidents importants que han afectat l'ecosistema litoral, l'economia i la alut de la ciutadania d'aquestes comarques. Cal ressaltar entre tots aquests incidents, els que es van produir entre el maig i juny del any 2009, amb el vessament de 100 tones de cru i olis a mar obert que la empresa subcontractada de REPSOL, PRIDE, en un principi va negar.

També l'any 2010 les instal·lacions de REPSOL van sofrir diversos episodis de vessaments de cru. Fins i tot la fiscalia va acusar dos directius de la companyia de greus negligències en el disseny de les instal·lacions. El Consell de Ministres va aprovar la major sanció possible de 30.000 euros, import ridícul en relació als danys causats i si es compara amb els beneficis d'aquesta multinacional, que només en els primers nou mesos del 2012 ha guanyat 1.796 milions d'euros.

El sector pesquer tot i haver rebut indemnitzacions per import de 250.000 euros, va deixar clar el seu rebuig a les activitats de REPSOL durant les jornades intersectorials celebrades al Centre de Lectura de Reus al maig del 2011. Als greus impactes derivats d'aquests incidents, es important recordar els que provoca la pròpia activitat a les zones de prospeccions amb una reducció del 50% de diferents espècies de peixos (a causa del seu desplaçament) i danys físics a cefalòpodes, com demostren nombrosos estudis.

El context en què l'empresa Repsol ha sol·licitat aquest projecte de “Trabajos de Sísmica 3D en Casablanca” , accentua el risc d'un dany catastròfic per a la salut pública, els ecosistemes i l'economia de les comarques de Tarragona i l'Ebre.

Amb tots aquests antecedents, Ecologistes en Acció entén que:

  • Repsol ha fet gala reiterada d'una gran irresponsabilitat ambiental a la zona .
  • Les activitats de REPSOL a la zona representen enormes riscos d'abocaments, incendis i contaminació, ja que no existeix cap forma segura d'extreure el petroli en aigües profundes .
  • Aquestes activitats augmenten la pressió i els riscos que ja suporten altres sectors econòmics com la pesca o el turisme en la Costa Daurada.
  • Que suposen incrementar els riscs als quals s'exposa el Parc Natural del Delta de l'Ebre, un dels ecosistemes més importants d'Europa.
  • L'explotació de petroli en les costes tarragonines significa ben poc en la contribució a la independència energètica de l'estat espanyol, al contrari del que succeeix amb el suport a les energies renovables, l'estalvi i l'eficiència energètica, o les formes de mobilitat sostenible. El 99'8 % del cru consumit en l'estat és importat, i les noves prospeccions que es derivarien d'aquests estudis sísmics únicament disminuiria aquesta quantitat aproximadament en un 0'6%.
  • L'activitat extractiva de REPSOL en les costes de Tarragona suposa seguir apostant per un model obsolet tant econòmica com a social i ambientalment, ja que va en direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, i la salut humana i dels ecosistemes, que són la base de la vida i de l'economia.

Per tot l” anteriorment exposat, Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions en temps i forma al projecte de REPSOL “Trabajos de Sísmica 3D en Casablanca” i demana que la declaració d'impacte ambiental del projecte sigui negativa, que el govern espanyol no autoritzi aquestes pràctiques a la zona d'estudi programada i que se li consideri part interessada en aquest projecte per ser presents en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

La organització demana als als governs locals i autonòmics i al govern espanyol que engeguin totes els mecanismes necessaris per a l'abandó dels projectes de nous pous de petroli i al contrari, desenvolupin estratègies, plans i programes per proporcionar reglaments, normes, incentius i mecanismes financers que afavoreixin la transició a un nou model energètic sostenible.