No solucionaran a trets d'escopeta un problema de fons.

Ecologistes en Acció alerta d'un procés retrògrad per part del Govern a l'hora de gestionar el medi natural, i en especial la relació entre societat i fauna salvatge. Els ecologistes aposten per una gestió integrada que respecti els processos ecològics del medi natural, aposti per una agricultura i ramaderia ecològica i de qualitat, i compensi els professionals que pateixin pèrdues per un bé d'interès social com és la fauna salvatge.

En una recent compareixença al Parlament, el Conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí va parlar sobre els danys de la fauna salvatge a les explotacions ramaderes i agrícoles, tant per part d'espècies protegides com d'espècies catalogades com cinegètiques [1]. La intervenció del Conseller va anar acompanyada d'un al·legat de la diputada de CiU Dolors Rovirola [2], qui va afirmar que les espècies naturals tenen “efectes perniciosos”, insinuant que és positiu que les seves poblacions es vegin reduïdes o fins i tot exterminades, com en el cas del llop.

El Conseller Pelegrí, per la seva banda, va afirmar que les poblacions d'espècies cinegètiques s'han multiplicat a causa de les polítiques de conservació de la natura, i ha insinuat que aquestes accions de conservació estan provocant que moltes explotacions “estiguin al límit de la seva viabilitat”.

Ecologistes en Acció vol cridar l'atenció sobre la visió esbiaixada, interessada i acientífica d'aquestes afirmacions, que fins i tot porten associada una voluntat inequívoca d'incomplir la llei.

Aquesta posició ignora els principis de la ciència ecològica, segons els quals cada espècie juga un paper en l'equilibri dels ecosistemes i està demostrat que l'extermini d'espècies com el llop, l'ós bru o les diferents espècies d'àligues, són la causa principal de la proliferació d'alguns herbívors que després tenen impacte econòmic com ara els conills, seglars, daines, etc. Els sistemes naturals aporten un valor econòmic immens a la societat, com s'acaba de mostrar a un estudi pioner a Escòcia [3], on s'ha estimat que el valor de la seva natura està al voltant dels 23.000 milions d'€ a l'any.

El problema que el govern vol presentar com a ¨fauna descontrolada¨ no és tal, es tracta de poblacions que han vist reduit el seu espai natural per l'ocupació accelerada i creixent del territori, ja sigui per a usos residencials, industrials o per a infraestructures. Els reptes justament són implementat les mesures que el Conveni de la Diversitat Biològica, del qual l'Estat Espanyol és signatari, estableix per conservar la biodiversitat per fer front al crític deteriorament dels ecosistemes causat per: l'actual destrucció i fragmentació dels hàbitats, el canvi climàtic, la contaminació, l'ús insostenible dels recursos naturals i proliferació d'espècies invasores. Ignorar aquesta situació i continuar defensant el ¨progrés¨ atentant contra la natura significa una posició involucionista i suposarà l'incompliment de la legislació catalana, estatal i europea respecte a les obligacions de conservació d'espais naturals i d'espècies.

Per tot plegat, Ecologistes en Acció aposta per restaurar els equilibris ecològics dels nostres ecosistemes com a solució a la problemàtica i per això reclama al Govern:

  1. Que compleixi amb les seves obligacions legals en protecció de la natura, i reverteixi les salvatges retallades que ha aplicat en els darrers anys als pressupostos i mitjans humans.
  2. Que faci una aposta decidida i potent per la sobirania alimentària, com a estratègia per a garantir el proveïment d'aliments mitjançant una planificació participativa i protegint les explotacions catalanes i el mercat interior.
  3. Que afavoreixi, dins de les actuacions de gestió del medi, la recuperació i/o reintroducció dels depredadors naturals de conills, senglars o tudons, com ara els llops, àligues i ossos bruns, entre d'altres.
  4. Que es consolidin partides econòmiques als pressupostos de la Generalitat per a compensar les pèrdues econòmiques dels professionals de la ramaderia i l'agricultura que no es puguin prevenir (gossos pastors, pastors elèctrics, tancats, etc.) provocades per la fauna salvatge, en reconeixement del seu paper de conservadors de la natura, en la línia dels Contractes de Conservació.
  5. Que inclogui la participació de les organitzacions conservacionistes i ecologistes en l'elaboració del Pla estructural de la caça, així com els plans territorials específics, anunciats pel Govern.