Crònica de les III Colònies d’Estiu d’Ecologistes en Acció al Mas de Noguera. 6-12 Juliol 2014

Han assistit 53 xiquets i xiquetes que han gaudit la Terra al Mas de Noguera, cultivant, recol·lectant, transformant i conservant aliments, atenent els animals de la granja, coneixent les herbes, jugant i col·laborant amb els companys i companyes, observant fauna i vegetació de la zona, despertant els sentits, contant històries, fent festa, vivint moments inoblidables…

A més els grups d’Ecologistes en Acció del País Valencià han realitzat activitats concretes per difondre la seua tasca i col·laborar.

El dimarts va participar el Grup APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs (Angel Milian i Quique Luque) amb una xarrada-taller. Amb una presentació que incloïa imatges i sons, es va mostrar perquè canten les aus (defensa del territori, reproducció, petició d’aliment, alarmes i perills, localització en colònies de cria, migracions, etc.) i com ho fan (la siringe). Es van assabentar que existeixen aus en tots els llocs del planeta (boscos, selves, deserts, zones polars, sabanes, etc.) i van veure algunes espècies representatives (àguila real, guacamayo, correcamins, ocell campana, etc.) i els seus problemes de supervivència. Van sentir gran quantitat de cants d’aus de diferents èpoques de l’any (estiu i hivern), diferents hàbitats (forestals, agrícoles, marjals, urbanes, litorals, etc) i aus comunes (urraca, merla, , teuladí, etc.); van participar en la identificació de cants cridaners d’aus (cucut, oriol, puput, rossinyol i abellerol)… Els xiquets i xiquetes van estar atents i al final van ser capaços d’identificar la meitat dels cants d’aus que havien eixit al llarg de la xarrada.

El dimecres es va realitzar una activitat nocturna amb la col·laboració del GER-Ecologistes en Acció de Vila-Real (Joan Lluís i Josep Bort). Van estar durant tot el dia fent activitats, i es van desplaçar a peu des del Mas de Noguera al lloc de l’itinerari nocturn, la Font de les Nogueres a Benafer. Encara que alguns estaven un poc cansats ho vam passar d’allò més bé. Els xiquets i xiquetes amb les llanternes es van divertir.

Es va fer un itinerari de 20 minuts d’ anada i 20 de tornada per una senda fàcil de transitar. L’itinerari va consistir a distingir els diferents sons de la nit tant d’aus com a mamífers terrestres i voladors així com del vent, aigua del rierol i el soroll humà.

Es van dissenyar 3 parades de 10 minuts en l’itinerari. La primera va ser en una zona de bosc de ribera (pollancres, oms, matoll) i zona de pineda (pi carrasco) on es va pretendre que escoltaren a les aus nocturnes i algun mamífer terrestre. Una segona parada d’escolta va ser en la rodalia d’una gran bassa de reg i el rierol, on vam pretendre que escoltaren als amfibis (granotes i gripaus), i una tercera parada en zona de cultiu on intentem que escoltaren insectes nocturns (grills), a més en aquesta última parada es visualitzava llums i l’autovia, intentant que reconegueren el soroll produït pels vehicles i camions (contaminació acústica) i les llums (contaminació lumínica).

I el divendres, la “FESTA”. Ecologistes en Acció del País Valencià, amb la presència del seu coordinador, Pep de la Rubia i Pepa Gisbert de l’Àrea d’Educació, van participar en la fireta amb un taller de xapes reciclades i vam compartir i gaudir de les actuacions i dels moments molt especials de màgia i amistat, de culminació d’una setmana d’aventura…

Finalment el dissabte, dia d’arreplegada i acomiadada… durant el matí vàrem estar parlant amb els xiquets i xiquetes que transitaven pel pati, a l’ombra de la figuera i el noguer. En xicotets grups mostraren curiositat per conéixer què era això del fracking. Alguns ja ho havien escoltat l’any passat. Abans de dinar els xavals ja havien fet una manifestació improvisada, rodejant la casa amb la pancarta i tot en un minut, al crit de “no al fracking”. Finalment, diplomes, unes paraules d’acomiadament del Mas i d’Ecologistes i fins a l’any vinent!

Crónica de las III Colonias de Verano de Ecologistas en Acción en el Mas de Noguera. 6-12 Julio 2014

Han asistido 53 niños y niñas que han disfrutado la Tierra en el Mas de Noguera, cultivando, recolectando, transformando y conservando alimentos, atendiendo a los animales de la granja, conociendo las hierbas, jugando y colaborando con los compañeros, observando fauna y vegetación de la zona, despertando los sentidos, contando historias, haciendo fiesta, viviendo momentos inolvidables …

Además los grupos de Ecologistas en Acción han realizado actividades concretas para difundir su labor y colaborar.

El martes participó el Grupo APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs (Angel Milian y Quique Luque) con una charla-taller, mediante una presentación que incluía imágenes y sonidos, se mostró porqué cantan las aves (defensa del territorio, reproducción, petición de alimento, alarmas y peligros, localización en colonias de cría, migraciones, etc.) y cómo lo hacen (la siringe), se enteraron de que existen aves en todos los lugares del planeta (bosques, selvas, desiertos, zonas polares, sabanas, etc.), vieron algunas especies representativas (águila real, guacamayo, correcaminos, pájaro campana, etc.) y sus problemas de supervivencia. Escucharon gran cantidad de cantos de aves en diferentes épocas del año (verano e invierno), diferentes hábitats (forestales, agrícolas, marjales, urbanas, litorales, etc) y aves comunes (urraca, mirlo,, gorrión, etc. ); participaron en la identificación de cantos llamativos de aves (cuco, oropéndola, abubilla, ruiseñor y abejaruco) … Los niños y niñas estuvieron atentos y al final fueron capaces de identificar la mitad de los cantos de aves que habían salido a largo de la charla.

El miércoles se realizó una actividad nocturna con la colaboración del GER-Ecologistes en Acció de Villarreal (Joan LLuís y Josep Bort). Estuvieron durante todo el día haciendo actividades, y todos juntos se desplazaron a pie desde el Mas de Noguera al lugar del itinerario nocturno, la Fuente de los Nogales en Benafer. Aunque algunos estaban un poco cansados, lo pasamos muy bien. Los niños y niñas con las linternas se divirtieron.

Se hizo un itinerario de 20 minutos de ida y 20 de vuelta por una senda fácil de transitar. El itinerario consistió en distinguir los diferentes sonidos de la noche tanto de aves como mamíferos terrestres y voladores así como del viento, agua del arroyo y el ruido humano.

Se diseñaron 3 paradas de 10 minutos en el itinerario. La primera fue en una zona de bosque de ribera (chopos, olmos, matorral) y zona de pinar (pino carrasco) donde se pretendió que escucharon las aves nocturnas y algún mamífero terrestre. Una segunda parada de escucha fue en las cercanías de una gran balsa de riego y el arroyo, donde pretendimos que escucharon los anfibios (ranas y sapos), y una tercera parada en zona de cultivo donde intentamos que escucharon insectos nocturnos (grillos), además en esta última parada se visualizaba luces y la autovía, intentando que reconocieron el ruido producido por los vehículos y camiones (contaminación acústica) y las luces (contaminación lumínica).

Y el viernes, la “FIESTA”. Ecologistas en Acción del País Valencià, con la presencia de su coordinador Pep de la Rubia y Pepa Gisbert del Área de Educación, participaron en la feria con un taller de chapas recicladas y compartimos y disfrutar de las actuaciones y los momentos especiales de magia y amistad, de culminación de una semana de aventura …

Finalmente el sábado, día de recogida y despedida … Durante la mañana estuvimos hablando con los niños y niñas que transitaban por el patio, a la sombra de la higuera y el nogal. En pequeños grupos mostraron curiosidad por conocer qué era eso del fracking. Algunos ya lo habían escuchado el año pasado. Antes de comer a los chavales ya habían hecho una manifestación improvisada, rodeando la casa con la pancarta y todo en un minuto, al grito de “no al fracking”. Finalmente, los diplomas, unas palabras de despedida del Mas y de Ecologistas y ¡hasta el año que viene!