Aquest 2015 serà decisiu pel Delta de l’Ebre, està en joc lo seu futur i lo de la seua població.

Declarat Parc Natural i Reserva mundial de la Biosfera, pateix lo deteriorament continu dels seus valors naturals, valors dels cuals depèn l’agricultura, la pesca i el turisme del que viuen els seus 50.000 habitants. El nou Pla hidrològic de l’Ebre pot significar la desaparició del Delta, amb els 35 nous embassaments i 450.000 hectàrees de nous regadius.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife, Delta Polet, River Movies, Ebrevisuals, diversos científics i habitants del territori volem impulsar la Campanya pels Sediments per informar a la població sobre la crítica situació i sobre les solucions per restaurar els cabals ecològics del riu i alliberar els sediments atrapats en les preses, i pressionar políticament per tal de restaurar l’equilibri natural del Delta.

Gràcies a la teua aportació podrem dur a terme la Campanya que consistirà en la realització d’esdeveniments públics, difusió i comunicació a través d’audiovisuals, xarxes socials, mitjans de comunicació. Amb la teua ajuda podrem aconseguir 2.000 euros per elaborar 30.000 publicacions senzilles sobre els problemes i les solucions que existeixen que es distribuiran directament a 30.000 pobladors del Delta de l’Ebre i col·locar 6 cartells fixos explicant la importància dels sediments en llocs estratègics del Delta.

Donar

++++Video

Salvem lo Delta de l’Ebre: Plataforma en Defensa de l’Ebre, Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife, Delta Polet, River Movies, Ebrevisuals, diversos científics i habitants del territori.

Este 2015 será decisivo para el Delta del Ebro, está en juego su futuro y el de su población.

Declarado Parque Natural y Reserva mundial de la Biosfera, sufre el deterioro continuo de sus valores naturales, valores de los que depende la agricultura, la pesca y el turismo del que viven sus 50.000 habitantes. El nuevo Plan hidrológico del Ebro puede significar la desaparición del Delta, con los 35 nuevos embalses y 450.000 hectáreas de nuevos regadíos.

Las Plataformas en Defensa del Ebro de Tortosa y Deltebre, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Delta Polet, River Movies, Ebrevisuals, varios científicos y habitantes del territorio queremos impulsar la Campaña por los sedimentos para informar a la población sobre la crítica situación y sobre las soluciones para restaurar los caudales ecológicos del río y liberar los sedimentos atrapados en las presas, y así presionar políticamente para restaurar el equilibrio natural del Delta.

Gracias a tu aportación podremos llevar a cabo la Campaña que consistirá en la realización de eventos públicos, difusión y comunicación a través de audiovisuales, redes sociales y medios de comunicación. Con tu ayuda podremos conseguir 2.000 euros para elaborar 30.000 publicaciones sencillas sobre los problemas y las soluciones que existen que se distribuirán directamente a 30.000 pobladores del Delta del Ebro y colocar 6 carteles fijos explicativos de la importancia de los sedimentos en lugares estratégicos del Delta.

Donar

++++Video

Salvemos el Delta del Ebro: Plataforma en Defensa del Ebro, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Delta Polet, River Movías, Ebrevisuals, varios científicos y habitantes del territorio.