La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) i la Confederació d'Ecologistes en Acció han firmat un protocol de col·laboració per a la prevenció dels factors ambientals que afecten la salut.

Com a primera activitat conjunta després de la firma del protocol, les dues organitzacions han alertat sobre la contaminació per ozó, pel fet que aquest contaminant que respiren els ciutadans s'ha disparat en les últimes setmanes a Espanya, de manera que s'han superant reiteradament en nombroses zones tant els nivells legals per a protegir la salut (120 µg/m3, de mitjana en 8 hores) com les recomanacions establides per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Les autoritats autonòmiques tenen l'obligació legal d'informar la població sobre els nivells d'ozó, els seus riscos i com protegir-se; el llindar d'informació a la població és de 180 µg/m³ (mitjana horària), un índex que s'ha superat en nombroses ocasions durant aquestes setmanes. Però també s'ha superat en diverses ocasions el llindar d'alerta, 240 µg/m³ (mitjana horària), que exigeix l'adopció de mesures immediates per a pal·liar la situació, cosa que no s'ha produït.

SESPAS i Ecologistes en Acció demanen a les administracions que, no només informen la població sobre els nivells, sinó també sobre els riscos de l'ozó per a la salut, sobre com protegir-se i sobre l'evolució de l'episodi de contaminació, utilitzant els mitjans de comunicació massius i específicament als centres més sensibles (residències per a gent gran, centres escolars, hospitals, àrees esportives…). Així, els ciutadans han de saber que:

  • Els xiquets, dones embarassades, ancians i persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars han d'extremar les precaucions.
  • Aquests grups de població han d'evitar, en les hores centrals del dia, qualsevol esforç físic i els exercicis a l'aire lliure.
  • Els nivells molt alts d'ozó es produeixen fonamentalment a partir de les 14-15 hores, per la qual cosa cal recomanar l'adaptació dels horaris laborals en període estival dels sectors que comporten treballs amb esforç físic a l'aire lliure de manera que s'eviten les hores de la vesprada.
  • Tota la població ha d'evitar fer exercici físic intens durant les hores centrals del dia.
  • Cal estar atents a la informació sobre l'evolució de la contaminació, les àrees afectades i la duració de l'episodi.

Per a reduir la formació d'ozó cal que les administracions municipals i autonòmiques desenvolupen els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire i els Plans d'Acció per a reduir la contaminació, obligatoris segons la legislació vigent. També ésnecessari que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient lidere un pla de lluita contra l'ozó troposfèric.

Les mesures més eficaces a mitjà termini són aquelles que redueixen l'emissió de gasos precursors de l'ozó troposfèric, és a dir, que suposen una reducció del trànsit rodat (sobretot amb motorització dièsel), la incineració de residus, la generació d'energia en centrals tèrmiques i el trànsit marítim.

Tant SESPAS, que reuneix 3.800 investigadors i professionals de la salut pública a Espanya, com Ecologistes en Acció, confederació de més de 300 grups ecologistes, difondran aquesta informació als seus associats i a través de les seues webs i xarxes socials.

Aquesta activitat inicia la col·laboració entre la principal organització científica a Espanya i Ecologistes en Acció per a prevenir factors ambientalsque, com la contaminació de l'aire o l'exposició a substàncies que alteren el sistema hormonal, causen greus danys a la salut de la població.