La moció presentada per la Campanya Catalunya No al TTIP, de la qual forma part Ecologistes en Acció, ha obtingut els vots a favor de BComú, ERC i CUP, mentre que CiU i PSC s’han abstingut, i Ciutadans i PP han votat en contra.

Aquest divendres 2 d’octubre el Plenari del Consell Municipal ha aprovat una declaració institucional per proclamar Barcelona municipi oposat a l’aplicació del Tractat de Lliure Comerç i Inversions (TTIP, per les seves sigles en anglès), i altres tractats similars com el CETA, el tractat de liberalització del comerç entre la UE i Canadà i el TISA, l’Acord multilateral sobre la Comercialització dels Serveis.

Els grups municipals Barcelona en Comú, ERC i CUP s’han sumat a la iniciativa de la Campanya Catalunya No al TTIP formada per més de 90 entitats i que representem un ampli ventall d’interessos públics: la protecció al medi ambient, la salut pública, l’agricultura, els drets de les dones, dels consumidors, de les persones treballadores, defensem l’accés públic a la informació i els serveis públics essencials per sustentar la vida com l’educació, la salut i la gestió de l’aigua, entre d’altres.

La moció presentada per la Campanya Catalunya No al TTIP ha obtingut els vots a favor de BComú, ERC i CUP, mentre que CiU i PSC s’han abstingut, i Ciutadans i PP han votat en contra. El debat del ple ha posat de manifest qui està a favor dels drets socials i la sobirania democràtica de les persones i ha posat en evidència els qui han votat en contra, amb un discurs contradictori, sense denunciar l’opacitat de les negociacions, ni poder aportar arguments vàlids a favor del TTIP.

Des d’avui, Barcelona forma part de la llarga llista de ciutats europees, que han expressat el seu rebuig a la forta retallada de drets i al soscavament de la democràcia que suposa el TTIP, oposant-se a la seva aplicació en el seu territori. Ciutats com Colònia, Lyon, Brussel·les, Oxford, Milà, Viena, Amsterdam i ara Barcelona es fan ressò de la voluntat de la societat civil, que denunciem la manca de transparència amb què s’està negociant aquest tractat, que posa per davant els interessos de les empreses transnacionals abans que els drets de les persones i del medi ambient, que buida de poder les institucions democràtiques com els nostres consistoris per donar-li a les grans empreses i inversors. Aquesta iniciativa neix del convenciment profund que l’oposició a tots els tractats de liberalització del comerç i dels serveis s’ha de fer des de sota, formant pinya, igual que s’aixeca un castell, per això defensem el municipalisme com un espai de debat, de prendre decisions i de poder fer polítiques públiques per protegir els drets dels veïns i veïnes i impulsar la petita i mitjana empresa local.

Instem a l’Ajuntament de Barcelona que adquireixi el compromís democràtic de promoure la informació, el debat públic i la investigació sobre els impactes que tindrien aquests tractats a la nostra ciutat. I encoratgem als municipis europeus declarats oposats als tractats TTIP, CETA i TISA a organitzar-se per emprendre accions (institucionals, legals, informatives, etc.) en defensa dels nostres drets, donant resposta així a la Iniciativa Ciutadana Europea autoorganitzada que en un any ha recollit prop de tres milions de signatures a tots els països membres de la UE en contra de l’aplicació d’aquests tractats.

 

Moció presentada No al TTIP

Barcelona se declara municipio libre de TTIP

Este viernes 2 de octubre el Plenario del Consejo Municipal ha aprobado una declaración institucional para proclamar Barcelona municipio opuesto a la aplicación del Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), y otros tratados similares como el CETA, el tratado de liberalización del comercio entre la UE y Canadá y el TISA, el Acuerdo multilateral sobre la Comercialización de los Servicios.

Los grupos municipales Barcelona en común, ERC y CUP se han sumado a la iniciativa de la Campaña Cataluña No al TTIP formada por más de 90 entidades, entre las cuales está Ecologistas en Acción, representantes de un amplio abanico de intereses públicos: la protección al medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de las mujeres, de los consumidores, de las personas trabajadoras, defendemos el acceso público a la información y los servicios públicos esenciales para sustentar la vida como la educación, la salud y la gestión del agua, entre otros.

La moción presentada por la Campaña Cataluña No al TTIP ha obtenido los votos a favor de BComú, ERC y CUP, mientras que CiU y PSC se han abstenido, y Ciutadans y PP han votado en contra. El debate del pleno ha puesto de manifiesto quién está a favor de los derechos sociales y la soberanía democrática de las personas y ha puesto en evidencia quienes han votado en contra, con un discurso contradictorio, sin denunciar la opacidad de las negociaciones, ni poder aportar argumentos válidos a favor del TTIP.

Desde hoy, Barcelona forma parte de la larga lista de ciudades europeas, que han expresado su rechazo al fuerte recorte de derechos y al socavamiento de la democracia que supone el TTIP, oponiéndose a su aplicación en su territorio. Ciudades como Colonia, Lyon, Bruselas, Oxford, Milà, Viena, Amsterdam y ahora Barcelona se hacen eco de la voluntad de la sociedad civil, que denunciamos la carencia de transparencia con que se está negociando este tratado, que pone por ante los intereses de las empresas transnacionales antes de que los derechos de las personas y del medio ambiente, que vacía de poder las instituciones democráticas como nuestros consistorios para darle a las grandes empresas e inversores. Esta iniciativa nace del convencimiento profundo que la oposición a todos los tratados de liberalización del comercio y de los servicios se tiene que hacer desde debajo, formando piña, igual que se levanta un castillo, por eso defendemos el municipalismo como un espacio de debate, de tomar decisiones y de poder hacer políticas públicas para proteger los derechos de los vecinos y vecinas e impulsar la pequeña y mediana empresa local.

Instamos al Ayuntamiento de Barcelona que adquiera el compromiso democrático de promover la información, el debate público y la investigación sobre los impactos que tendrían estos tratados en nuestra ciudad. Y alentamos a los municipios europeos declarados opuestos a los tratados TTIP, CETA y TISA a organizarse para emprender acciones (institucionales, legales, informativas, etc.) en defensa de nuestros derechos, dando respuesta así a la Iniciativa Ciudadana Europea auto-organitzada que en un año ha recogido cerca de tres millones de firmas a todos los países miembros de la UE en contra de la aplicación de estos tratados.

 

Moción presentada No al TTIP