Per a Ecologistes en Acció aquestes maniobres no tenen res a veure amb la salvaguarda de la seguretat de les persones que viuen al voltant de les sentrals nuclears i tenen com a únic objectiu crear una falsa imatge de seguretat teòricament garantida pel mateix exèrcit espanyol.

Una farsa tot plegat en què la Unitat Militar d'Emergències de l'exèrcit a través del seu grup d'intervenció d'emergències tecnològiques, intenta convenç-se'ns a la població mitjançant un gran desplegament propagandístic de que l'exèrcit espanyol té els mitjans i la preparació adequada per intervenir en cas d'un accident greu en una planta atòmica.

Res més lluny de la realitat, la veritat és que un cop més s'ha realitzat un simulacre d'emergència a les C.N catalanes sense intervenció de la població afectada, la qual després de 43 anys d'existència de C.N a Catalunya, encara segueix sense saber el que ha de fer en cas d'accident.

El PENTA (Pla d'emergència nuclear de la província de Tarragona) i els seus diferents simulacres, aquest cop amb militars, que s'han realitzat al llarg de tots aquests anys són paper mullat, sense contingut estratègic, realista ni efectiu que serveixen únicament per justificar l'activitat de les instal·lacions nuclears.

L'accident de Fukushima, ha obligat a acords per tal d'actualitzar les mesures de seguretat de les C.N en l'àmbit internacional. Però les mancances tècniques que van ocasionar aquest accident no se solucionen amb desplegaments de l'exèrcit que segur que tenen alguna cosa millor que actuar de figurants en un simulacre d'emergència nuclear. Es solucionen parcialment (la seguretat en CN mai està garantida) fent les obres d'adequació de l'edifici del reactor a un terratrèmol de gran intensitat com el que va succeir a Fukushima, o solucionant els problemes de subministrament elèctric a la mateixa C.N, causa per la qual va fallar el sistema de refrigeració del reactor de la C.N japonesa i va provocar la fusió dels reactors accidentats.

Tots els esforços per recuperar la imatge de l'energia nuclear a l'Estat espanyol, van dirigits a aconseguir allargar la seva vida activa fins als seixanta anys o més tal com han anunciat en més d'una ocasió els seus responsables empresarials i polítics. Mentre en el conjunt dels Països més desenvolupats l'energia nuclear va caient en desús, representa menys d'un 11% del total de l'electricitat a escala mundial una mica més de la meitat del que va assolir fa 15 anys quan va agafar la seva màxima producció, a l'Estat Espanyol davant de l'absència d'inversors, opten per allargar la vida activa d'aquestes instal·lacions sense que els importi les conseqüències per la salut i seguretat de les persones d'aquesta bogeria.

Per a Ecologistes en Acció aquestes maniobres de l'exèrcit espanyol a les C.N catalanes no ajudaran a millorar la seguretat de la població afectada en cas d'accident, l” únic raonable que es pot fer amb les Centrals nuclears és dissenyar un calendari de tancament que ens permeti prescindir a curt termini d'aquesta tecnologia, substituir-la per energies renovables i un gran pla d'estalvi i eficiència energètica i buscar alternatives de desenvolupament de la seva economia a les poblacions que han fet de les CN un monocultiu econòmic que les lliga a les mateixes.