PDF - 215.7 kB
Valoración ambiental de la legislatura 2011-2015

Com al final de cada legislatura, Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF fan un balanç del que ha suposat per a l'avanç en les polítiques que afecten la protecció de la biodiversitat, el clima o la qualitat de vida dels ciutadans.

Les organitzacions ecologistes consideren que durant la legislatura que acaba s'han produït importants retrocessos en matèria ambiental i s'ha perdut l'oportunitat per a implantar una gestió sostenible dels recursos, impulsar les energies renovables i avançar en patrons de producció i consum responsables que afavorisquen l'ocupació verda i de qualitat.

La legislatura ha estat marcada per una profunda crisi financera, econòmica, social i sobretot ambiental, a causa de l'impacte creixent del canvi climàtic i a un dèficit ecològic cada vegada més greu i evident. No obstant això, les polítiques del Govern no han contribuït a solucionar aquestos grans reptes ambientals.

Per a Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF, durant aquestos quatre anys no s'ha aprofitat l'oportunitat de reorientar el model productiu cap a la sostenibilitat ni s'han aprovat mesures reals i eficaces que detinguen l'esgotament dels recursos naturals ocasionat pel seu continu balafiament, la pèrdua accelerada de la biodiversitat, l'escalfament global, la contaminació de l'aigua, el sòl o l'aire.

Entre els principals retrocessos en matèria ambiental destaca com a més emblemàtica i greu la reforma de la Llei de costes, però també el fre al desenvolupament de les energies renovables, l'impuls a les prospeccions petrolíferes en alta mar, una reforma energètica que referma l'oligopoli i el control de les grans empreses elèctriques, juntament amb l'escàs avanç en qualitat de l'aire o en el control de substàncies tòxiques.

També són remarcables la falta de finançament de la Xarxa Natura 2000, la consolidació d'un model agrícola intensiu i nociu per a la biodiversitat i el medi ambient, una planificació hidrològica que manté la sobreexplotació de l'aigua, la falta d'una autèntica fiscalitat ambiental, la reducció dràstica de l'ajuda oficial al desenvolupament, els obstacles a l'accés a la justícia o les mesures aprovades per a limitar i reprimir les protestes ciutadanes.

Entre els avanços en matèria ambiental destaquen els passos fets en la protecció del medi marí mitjançant la creació de noves àrees LIC i ZEPA, el desenvolupament de les estratègies marines, les mesures adoptades per a lluitar contra la pesca il·legal (IUU), el compliment dels terminis de la planificació hidrològica i el començament de la reorientació dels fons de l'aigua cap a la depuració, i també la reforma del cànon hidroelèctric.

Les organitzacions ecologistes reconeixen el diàleg regular mantingut amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient durant tota la legislatura, però lamenten que la majoria absoluta en el Parlament del Govern del Partit Popular haja permés tirar endavant la major part de les reformes legislatives sense el consens social i polític desitjable.