PDF - 6.3 MB
Metes d'Aichi de biodiversitat a Catalunya

En aquest informe, hem establert una sèrie d'indicadors quantitatius i/o qualitatius adaptats per a cadascuna de les Metes que permeten avaluar de manera qualitativa el grau de compliment dels Objectius d'Aichi al territori català. Per a això s'ha analitzat la informació disponible per a cada indicador que permeti avaluar també la qualitat de la informació disponible. A més del grau d'informació que l'indicador proporciona sobre el compliment, com a criteris per seleccionar-los, s'han tingut en compte la qualitat i detall de la informació disponible i que guardin relació amb abordar les causes subjacents.

Després d'analitzar tots els indicadors, podem concloure que de les 20 metes d'Aichi, 5 tenen un nul o escàs compliment en tots els indicadors avaluats i la seva evolució es preveu insuficient per assolir la seva completa execució. Les altres 14 metes avaluables presenten un compliment parcial, amb un llarg recorregut per treballar. Algunes presenten una tendència positiva, però en la majoria no hi ha millores previstes o, fins i tot, es podria donar un clar retrocés.

Catalunya té competències en moltes de les tasques a dur a terme per complir amb les metes d'Aichi i Ecologistes en acció reclama que aquestes competències siguin assumides i s'actuï amb coherència i sinceritat i s'incrementin urgentment els esforços per poder assolir els objectius, tot i que ja serà molt difícil aconseguir-ho en els terminis acordats. L'informe evidencia les retallades econòmiques que ha patit el sector mediambiental, que es xifra en més d'un 50% en els darrers 5 anys. A més, s'ha d'afegir que gran part del territori protegit no compta amb plans de gestió, es treballa amb una normativa desfasada que requereix d'una imminent actualització i amb la necessitat d'aprovació de l'Estratègia Catalana de la biodiversitat i el patrimoni natural, no comptem amb el Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya, manquen plans de prevenció i eradicació de les espècies exòtiques i el mar continua sent un entorn desconegut i de complexa gestió.

La biodiversitat, tal i com reclama les Nacions Unides, és un factor transversal que s'ha de tenir present en tots els àmbits de la nostra vida i no ens podem permetre la seva pèrdua, doncs en depèn el nostre benestar. Ecologistes en acció reclama al Govern català i a l ciutadania que adoptin mesures fermes i amb caràcter d'urgència a tots els nivells per reconduir el model de desenvolupament social i econòmic cap a la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental. La natura i la seva biodiversitat ens proporciona bens i serveis molt valuosos que hem de saber gestionar.

Catalunya es troba lluny de l'assoliment dels objectius establerts en les metes d'Aichi, però encara resten 5 anys per seguir treballant per un país millor, més just i sostenible.

Catalunya es situa una mica per sobre del 30% de compliment de les Metes d'Aichi. Tenint en compte que el termini per assolir els objectius de les metes és de 10 anys (2010-2020) i que ens trobem en el sisè any, el compliment de les metes hauria de situar-se sobre el 50% o més.