Amb la nova ona de calor que s’ha instal·lat sobre la península Ibèrica, l’intens trànsit motoritzat que suporten les principals ciutats i carreteres i l’increment de l’electricitat produïda en centrals tèrmiques per l’ús d’aire condicionat han provocat que aquesta setmana s’hagin tornat a disparar els nivells d’ozó troposfèric, en un episodi d’alta contaminació que persistirà fins al cap de setmana, segons la previsió meteorològica.

Els nivells més elevats s’han registrat a l’interior de Galícia, Astúries i el País Basc, el nord de Castella i Lleó, el nord de Madrid, l’interior de Catalunya, Andalusia occidental i Extremadura, si bé és previsible que l’episodi d’ozó s’estengui progressivament a la totalitat de l’Estat, amb l’excepció possiblement de les Illes Canàries.

Quan encara falta un mes per a la finalització d’estiu, considerat per la seva elevada insolació el període amb més risc de formació de l’ozó, 70 de les 450 estacions de control de la contaminació i 34 de les 132 zones en què es divideix l’Estat per avaluar la qualitat de l’aire ja han superat l’objectiu establert per la normativa per protegir la salut humana, objectiu fixat en 120 micrograms per metre cúbic, mesurats en períodes de 8 hores, que no s’ha de sobrepassar més de 25 dies a l’any com a mitjana de 3 anys consecutius.

Els pitjors registres s’estan obtenint en les estacions madrilenyes de Parc Juan Carlos I, El Marró i Tres Oliveres, al nord de la capital, així com en El Atazar (Sierra Nord) i Orusco de Tajuña (Conca del Tajuña), a l’interior de Màlaga, en les estacions de Montsec (Lleida), Zarra i Ontynient (València) i a la ciutat de Càceres, duplicant amb 50 dies les superacions permeses de l’objectiu legal per protegir la salut, en el que portem d’any.

Al marge de les superacions de l’objectiu legal, a Madrid, ambdues Castelles, Andalusia, Extremadura, Múrcia, València, Catalunya i Balears, així com a la vall de l’Ebre, de Tarragona al sud del País Basc, passant per Aragó i Navarra, s’està superant de manera generalitzada la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per protegir la salut humana, establerta en 100 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de 8 hores, i per tant més rigorosa que l’objectiu legal.

D’aquesta forma, a pesar que els nivells d’ozó estan sent en general més baixos aquest estiu que l’any passat, la cinquena part de la població espanyola està respirant aire que incompleix l’estàndard legal i dues terceres parts dels habitants de l’Estat s’estan veient exposats a aire contaminat per sobre del recomanat per l’OMS, davant la completa passivitat de les autoritats autonòmiques i el Govern central, que segueixen sense adoptar els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire obligats en aquesta situació, motiu pel qual Ecologistes en Acció va presentar una denúncia davant la Unió Europea el passat mes de juliol.

Davant la persistència de les altes temperatures durant aquesta setmana, Ecologistes en Acció demanda l’adopció de les mesures necessàries d’urgència per evitar agreujar la situació de la població afectada per aire de mala qualitat. Mesures que han de passar per la limitació del trànsit urbà i interurbà, principal emissor dels contaminants precursors de l’ozó, i per la paralització del funcionament de les grans centrals tèrmiques de carbó. Simultàniament, es recomana a la població que limiti l’activitat física a l’aire lliure en les hores centrals del dia i al capvespre, quan els nivells d’ozó són més elevats.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries, en presència de radiació solar. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, reducció de la funció pulmonar, un increment del risc de malalties respiratòries agudes (asma, EPOC) i l’agreujament de patologies cardiovasculars.

L’OMS estima en 1.800 les defuncions prematures anuals a Espanya produïts com a conseqüència de l’exposició a nivells d’ozó com els registrats aquests dies. L’ozó, a més d’afectar la salut de les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.