Un milió de firmes per aturar l’ocupació, contaminació i degradació del sòl: aquest és l’objectiu mínim de la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) ‘People4Soil’, que té el suport de més de 350 institucions i organitzacions europees, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció. La campanya a l’Estat espanyol, batejada com a ‘Sense sòls, no hi ha vida’, compta amb el suport de més de 40 entitats [1] i està oberta a nous membres.

Segons la FAO, el 33% dels sòls del planeta està degradat de forma moderada a alta a causa de l’erosió, l’esgotament de nutrients, l’acidificació, la salinització, la compactació i el segellat, o la contaminació química. A Europa la batalla per una directiva marc del sòl, una norma per a solucionar tots aquestos problemes, ve de lluny, però la proposta legislativa va ser retirada al maig de 2014 després d’una llarga oposició de vuit anys per una minoria de bloqueig d’estats membres, a pesar de l’evident falta de polítiques europees i de regulacions nacionals per a garantir una adequada protecció dels sòls. Després del fracàs de les institucions europees, aquesta iniciativa ciutadana pretén prendre el comandament del procés que conduïsca a una nova proposta.

Un primer resultat ja ha sigut aconseguit pels promotors de People4Soil: el sorprenent nombre d’organitzacions que donen suport a la iniciativa; actualment 350 organitzacions establides en 25 estats membres de la Unió Europea (UE), entre les quals es troba Ecologistes en Acció, estan involucrades en la xarxa i compromeses amb la campanya. 40 d’aquestes organitzacions i entitats promouen la campanya a l’Estat espanyol amb el nom «Sense sòls, no hi ha vida». Aquesta és una clara evidència de l’existència d’una consciència de les amenaces del sòl entre els científics, agricultors, consumidors, ecologistes i planificadors urbans. La contaminació, l’ocupació i la pèrdua de sòl estan afectant la disponibilitat i productivitat d’aquest recurs i el seu potencial com a embornal de carboni.

L’ocupació del sòl a Europa és la major amenaça als sòls fèrtils. Cada any 1.000 km quadrats són segellats amb formigó i superfícies d’asfalt: l’equivalent a aproximadament 500 camps de futbol cada dia. El retard de les institucions de la UE a emetre regulacions per a la protecció del sòl està en clara contradicció amb la rellevància que la Comissió Europea, des dels seus inicis, diu que concedeix a la sobirania i la seguretat alimentàries. Avui, milions d’hectàrees fora d’Europa estan intensament explotades per a subministrar aliment i pinsos al mercat europeu, sovint amb greus impactes per als agricultors. Avui, l’activitat agrícola, ramadera, forestal ja està en risc pel mal estat en què es troben els sòls en gran part d’Europa.

El sòl és també essencial per a la biodiversitat. A més d’aportar un hàbitat per a la vida subterrània, és essencial per a la supervivència de la majoria de les espècies terrestres. Avui, els canvis d’ús del sòl i l’agricultura intensiva són les principals amenaces per als hàbitats i les espècies europees i s’estima que prop d’un terç del paisatge europeu està altament fragmentat per edificis i infraestructures. La contaminació del sòl també pot afectar profundament la salut humana, en contaminar els aliments que mengem i l’aigua que bevem. A tot Europa hi ha quasi 250.000 emplaçaments que estan contaminats i, tot i això, la UE no té ni un programa de remediació coherent ni un sistema comú de prevenció.

El sòl és, a més, un element clau del sistema climàtic, ja que té el potencial de capturar enormes quantitats de carboni: els sòls europeus contenen una quantitat de carboni equivalent al CO2 emés pels sectors de transport, calefacció, indústria i energia a Europa durant un període superior a 40 anys. Uns sòls saludables compleixen un paper essencial en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic, com ara les inundacions, les onades de calor i les sequeres.

Una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) és un mecanisme previst en la legislació europea que permet fer una sol·licitud formal a la Comissió Europea per a proposar una legislació concreta. La iniciativa ciutadana ha obtenir el suport d’almenys un milió de ciutadans adults de la UE, els quals poden firmar la petició a través de la pàgina web https://www.ecologistasenaccion.org….

La petició té una durada de 12 mesos, des del 12 de setembre de 2016 a l’11 de setembre de 2017. Per tot açò, més de 40 organitzacions estatals i 350 europees sumem forces perquè la dita Iniciativa Ciutadana vaja endavant i els polítics i legisladors donen llum verd a l’elaboració d’una norma per a protegir el nostres sòls amenaçats.

Suma la teua firma, salva el sòl.

[1] Les organitzacions espanyoles que donen suport a la campanya són: Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Ecologistes en Acció, WWF España, XCT – Xarxa de Custòdia del Territori, Acciónatura, Fundación Global Nature, Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, AGCT – Asociación Galega de Custodia do Territorio, PROAMBIA SIMA S.L., Universidad de Burgos, INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SECS – Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Ráspano Ecoturismo, Fundación Entretantos, Vertex Agroforestal, Afammer Sevilla, CERM – Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, Ecoherencia, World Nature, L’espigall, Fundació Emys, Instituto Indehesa – Universidad de Extremadura, Ambientea, Associació Salut i Agroecologia ASiA-Ecologistes en Acció, Besarte, Associación Reforesta, Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Prysma Calidad y Medio Ambiente, ARDEA–Ecologistas en Acción de la Sierra de Ayllón, Evenor Tech S.L.U.,Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Asociación Nueva Cultura por el Clima, L’Era – Espai de Recursos Agroecològics, Asociación Alimentum, CEBES – Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, Iniciativa Comunales