Recentment ha estat notícia als mitjans de comunicació la situació en què es troba l’associació conservacionista Fapas-Alcoi, que ha portat endavant durant més de setze anys el Projecte Canyet de reintroducció del voltor comú a les comarques de l’Alcoià i el Comtat i que en l’actualitat està realitzant tasques de caire educatives, científiques i de seguiment, i també encarregant-se del transport de l’aliment dels voltors.

Fapas-Alcoi ha anunciat que, molt a pesar seu, ara mateix no té capacitat per a continuar fent totes eixes tasques, no només per la insuficiència de recursos econòmics, sinó també per la falta de personal voluntari que puga assumir un treball que és pràcticament diari, que cal dur a terme durant tot l’any i que exigeix molta dedicació. Aquesta situació ha estat comunicada tant a la Conselleria de Medi Ambient com a l’Ajuntament d’Alcoi, per tal que aquestes administracions públiques es facen càrrec de donar continuïtat al projecte i evitar que els voltors abandonen la Mariola per falta d’aliments.

La consolidació d’una colònia de voltors a les nostres muntanyes no solament ha representat la restitució d’una espècie que havia desaparegut fa més de cent anys. Aquest projecte també ha aportat altres beneficis com són les activitats d’educació ambiental i de turisme ornitològic. Però sobretot, en ser els voltors aus estrictament carronyaires, ens ajuden en la eliminació de les despulles càrnies que generen els petits ramats, els escorxadors, les granges, els vedats de caça major, i tota mena d’animals domèstics, com ara cavalls, rucs, gossos i, per descomptat, els grans ungulats salvatges.

El fet irrefutable és que en els setze anys que funciona el menjador de la Mariola, els voltors estan eliminat unes 20 tones anuals de despulles. La seua incineració industrial representaria una gran quantitat d’emissions de CO2 a l’atmosfera, mentre que els voltors les eliminen d’una forma neta, eficient i gratuïta.

Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, els beneficiaris de la presencia dels nostres voltors a les nostres comarques som tots, és tota la societat i és per això que considera que les administracions públiques tenen el deure d’assumir el manteniment de les aus, de manera que Fapas-Alcoi puga continuar amb les tasques divulgatives i científiques.